Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

17-11-2017

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het effectiever zou zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen.

Nederland heeft behoefte aan nieuw regionaal-economische beleid

16-11-2017

Voor de economische groei van steden zijn onder meer belangrijk: een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een attractief woon-werkklimaat met een hoge kwaliteit van onderwijs en goede bereikbaarheid, zo blijkt uit de kwantitatieve analyses in de PBL-studie Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. In de studie is ook gekeken naar Europese regio's.

Startschot voor Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

14-11-2017

Op de COP23 in Bonn is het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gelanceerd. Het mondiale kenniscentrum gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. Het PBL is actief betrokken.

Middeninkomens hebben speelruimte op woningmarkt nodig

13-11-2017

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen. Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken.

Onder de aandacht

SignalenCafé Infrastructuur

Digitale dilemma’s, hoe houden we de publieke waarden in balans? Praat mee op 20 november 2017 tijdens het SignalenCafé dat het PBL in Den Haag organiseert.

Lunchlezing: SDG’s bereiken met natuurlijk kapitaal

Gedreven door de SDG’s ontwikkelen steeds meer landen nieuw duurzaamheidsbeleid. Op 21 november 2017 presenteren Botswana en Costa Rica hoe zij met Natuurlijk Kapitaalrekeningen de duurzaamheidsdoelen een stap dichterbij te brengen.

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk

Uit het signalenrapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’ blijkt dat de overheid nu expliciet de regie moet nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden. Alleen dan kunnen we een nieuw evenwicht tussen publieke waarden bereiken.

People and the earth

Het boek People and the Earth bevat 23 infographics die de uitdagingen verbeelden voor mondiale vraagstukken rond voedsel, water, landgebruik en energie. Helder wordt verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. 

Nacht van de Circulaire Economie

Hoe maken we de draai van een lineaire naar een circulaire economie? Dat was het thema van de Nacht van de Circulaire Economie, die het PBL organiseerde op 5 oktober 2017.