Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten bij dit onderwerp.

 • 25 jaar Zorgen voor Morgen

  Nieuwsbericht | 13-12-2013

  Het is precies 25 jaar geleden dat ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, op 13 december 1988. Dit RIVM-rapport was de eerste nationale toekomstverkenning waarin de verschillende milieuproblemen in samenhang werden beschreven. Het was ook het begin van ... lees meer

 • Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

  Nieuwsbericht | 06-12-2013

  Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse' (MKBA). Met deze leidraad wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen. ... lees meer

 • Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Nieuwsbericht | 30-09-2013

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of meer inwoners telden. De vier grote steden - Amsterdam, ... lees meer

 • Mobiliteit vergrijst sterker dan bevolking

  Nieuwsbericht | 21-06-2013

  Het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, groeit. Ouderen reizen minder dan de werkende bevolking. De ‘mobiliteitsvergrijzing’ remt dan ook de groei van de totale mobiliteit af en draagt bij aan een gelijkmatiger spreiding ... lees meer

 • Uitnodiging 1e Zeeuws Krimpcafé

  Nieuwsbericht | 03-06-2013

  Het Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling SCOOP organiseert op 11 juni 2013 van 15.30 uur tot 18.00 het 1e Zeews Krimpcafé uur in Theater de Wegwijzer, Nieuw- en St. Joosland. Het thema van deze informatieve bijeenkomst is 'Vergrijzing ... lees meer

 • Verzilvering van overwaarde onzeker

  Nieuwsbericht | 11-04-2013

  Steeds meer 65-plussers hebben een koopwoning. En steeds meer 65-plussers een hypotheekschuld. Van alle 65-plussers met een eigen woning had in 1986 24% een hypotheekschuld; in 1994 was dit 30%; in 2002 48% en in 2012 is dit percentage opgelopen tot ... lees meer

 • Door vergrijzing over twintig jaar groot aanbod aan koopwoningen

  Nieuwsbericht | 01-03-2013

  Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt verder stagneert. Op de langere termijn (na 15-20 jaar) neemt het aanbod aan woningen sterk toe. Dit komt omdat ... lees meer

 • Ruimteconferentie 2013: systeemcrisis in woning- en vastgoedmarkt

  Nieuwsbericht | 28-02-2013

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) organiseert op dinsdag 21 mei 2013 de Ruimteconferentie 2013. Thema is de systeemcrisis in de woningmarkt en vastgoedmarkt. Bruce Katz (Brookings Institution Washington DC, USA) en Ewald Engelen (Universiteit ... lees meer

 • Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid

  Nieuwsbericht | 24-09-2012

  Een prinses die in de Amsterdamse grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit van onze directe leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. De Balans van de Leefomgeving 2012 die het PBL heeft opgemaakt, toont deze verbetering ook aan ... lees meer

 • Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

  Nieuwsbericht | 12-10-2011

  De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking daar naar verwachting met 700 duizend en het aantal huishoudens met ruim 400 duizend. De groei kan op termijn tot meer druk op de woningmarkt leiden ... lees meer

 • Regio's met groei én krimp vragen om nieuw beleid

  Nieuwsbericht | 07-09-2011

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 7 september de Ruimtelijke Verkenning 2011 aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin staat dat de groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid ... lees meer

 • Sterke daling beroepsbevolking verwacht in grote delen van Europa

  Nieuwsbericht | 31-03-2011

  Bij ongunstige economische omstandigheden neemt de beroepsbevolking in Europa tot 2050 met 20 procent af. Er komt een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Bij economisch gunstige tijden kan de beroepsbevolking ... lees meer

 • Demografische groei en krimp in Nederland

  Nieuwsbericht | 10-02-2011

  De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's ... lees meer

 • De compacte stad wordt steeds groter

  Nieuwsbericht | 21-01-2011

  Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie. Ondanks dit beleid is er een duidelijke ... lees meer

 • WLO-scenario’s nog steeds bruikbaar

  Nieuwsbericht | 09-12-2010

  De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds ... lees meer

 • Demografische krimp niet bestrijden maar begeleiden

  Nieuwsbericht | 02-12-2010

  Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met een afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële beroepsbevolking. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. ... lees meer

 • Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

  Nieuwsbericht | 31-08-2010

  Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Dit effect wordt voor ... lees meer

 • Krimp is prikkel voor de woningmarkt

  Nieuwsbericht | 21-02-2010

  Demografische krimp leidt tot nieuwe vraagstukken die om een oplossing vragen, onder andere op de regionale en lokale woningmarkt. In de berichtgeving over krimp in de media overheersen over het algemeen de te verwachten problemen.

  ... lees meer
 • Vergrijzing en omslag van groei naar krimp

  Nieuwsbericht | 12-01-2010

  De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe.

  ... lees meer
 • Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten

  Nieuwsbericht | 06-10-2009

  De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met meer dan 2,5 procent; in totaal een kwart miljoen ... lees meer