Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten bij dit onderwerp.

 • Bevolkingskrimp straks bij één op de vier gemeenten

  Nieuwsbericht | 14-01-2015

  Decennialang hadden veruit de meeste Nederlandse gemeenten te maken met een bevolkingsgroei. Dat blijft ook de komende tijd zo in de Randstad en de grote steden. Bevolkingsgroei is echter niet overal meer vanzelfsprekend. In de komende 15 jaar neemt ... lees meer

 • Regionale bevolkingstrends in beeld - Demografische ontwikkelingen in 24 infographics

  Nieuwsbericht | 09-09-2014

  In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? En wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? In een nieuw boekje met 24 infographics laat het PBL zien hoe de ... lees meer

 • Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Nieuwsbericht | 29-09-2013

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of meer inwoners telden. De vier grote steden - Amsterdam, ... lees meer

 • Mobiliteit vergrijst sterker dan bevolking

  Nieuwsbericht | 20-06-2013

  Het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, groeit. Ouderen reizen minder dan de werkende bevolking. De ‘mobiliteitsvergrijzing’ remt dan ook de groei van de totale mobiliteit af en draagt bij aan een gelijkmatiger spreiding ... lees meer

 • Door vergrijzing over twintig jaar groot aanbod aan koopwoningen

  Nieuwsbericht | 01-03-2013

  Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt verder stagneert. Op de langere termijn (na 15-20 jaar) neemt het aanbod aan woningen sterk toe. Dit komt omdat ... lees meer

 • Regio's met groei én krimp vragen om nieuw beleid

  Nieuwsbericht | 06-09-2011

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 7 september de Ruimtelijke Verkenning 2011 aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin staat dat de groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid ... lees meer

 • Sterke daling beroepsbevolking verwacht in grote delen van Europa

  Nieuwsbericht | 30-03-2011

  Bij ongunstige economische omstandigheden neemt de beroepsbevolking in Europa tot 2050 met 20 procent af. Er komt een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Bij economisch gunstige tijden kan de beroepsbevolking ... lees meer

 • De compacte stad wordt steeds groter

  Nieuwsbericht | 21-01-2011

  Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie. Ondanks dit beleid is er een duidelijke ... lees meer

 • WLO-scenario’s nog steeds bruikbaar

  Nieuwsbericht | 09-12-2010

  De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds ... lees meer

 • Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

  Nieuwsbericht | 30-08-2010

  Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Dit effect wordt voor ... lees meer

 • Vergrijzing en omslag van groei naar krimp

  Nieuwsbericht | 12-01-2010

  De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe.

  ... lees meer
 • Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognoses 2007-2025

  Nieuwsbericht | 28-10-2008

  Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 ... lees meer

 • Mogelijk ruim 10 miljoen huishoudens in 2040

  Nieuwsbericht | 17-04-2005

  Doordat mensen langer alleen wonen en het aantal ouderen toeneemt, verandert de omvang en samenstelling van huishoudens in Nederland. Mogelijk zal hierdoor het aantal huishoudens toenemen van 7 miljoen nu naar 10 miljoen in 2040.

  ... lees meer
 • Meer inzicht in bevolkingsontwikkelingen met PHOENIX

  Nieuwsbericht | 13-04-2005

  Hoe lang zal de wereldbevolkingsgroei nog aanhouden? En wanneer zal de vergrijzingsgolf in Nederland en andere Europese landen het hoogtepunt bereiken?

  ... lees meer