Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Natuur en biodiversiteit

Foto sfeerbeeld van biodiversiteit

In het dichtbevolkte Nederland is natuur een schaars goed. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de natuur vormt een probleem. Verzuring, vermesting, versnippering, verdroging en klimaatverandering bedreigen de levensgemeenschappen van planten en dieren. Met diverse vormen van natuurbeleid - vaak gebaseerd op internationale richtlijnen - wordt de natuur beschermd en wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Nederland probeert ook de biodiversiteit in stand te houden. Er zijn internationale afspraken om de achteruitgang van de verscheidenheid aan levende planten en dieren tot stilstand te brengen. In dit dossier vindt u informatie over de toestand van de natuur en de biodiversiteit in Nederland, over de bedreigingen die spelen en over beleid gericht op duurzame instandhouding van natuur en biodiversiteit.

Naast dit dossier is er ook een thema website over aan de door PBL gepubliceerde Natuurverkenning 2010-2040.