Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Bijdrage van sectoren aan emissie broeikasgassen

Infographic | 14-09-2016
Bijdrage van sectoren aan emissie broeikasgassen

Er ligt een forse opgave om de reductie van broeikasgassen terug te brengen voor 2050. Dat lukt in de ene sector beter dan in de andere. Vooral in de landbouw (veehouderij) en de internationale scheep- en luchtvaart zal het lastig zijn de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Deze sectoren zijn in 2050 verantwoordelijk voor het merendeel van de broeikasgasemissies.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).