Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

19-04-2018

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico’s, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050.

PBL-onderzoeker gekozen tot KNAW-lid

19-04-2018

Prof. dr. Detlef van Vuuren, klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Vuuren ontvangt het KNAW-lidmaatschap vanwege zijn vooraanstaande wetenschappelijke onderzoek op het gebied van mondiale duurzaamheidsproblematiek, en in het bijzonder klimaatverandering.

1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

13-04-2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering en hernieuwbare energie kan het gebruik van negatieve emissies aanzienlijk verminderen, laat een nieuwe studie zien.

Onder de aandacht

Carrièreverloop na WW verschilt regionaal

Een nieuwe baan vinden betekent niet voor elke voormalig WW-ontvanger een zorgeloos vervolg van de carrière. De slagingskans verschilt bovendien sterk per arbeidsmarktregio, stelt het PBL vast.

Jaarverslag 2017

Wat is het Planbureau voor de Leefomgeving, wat moet u zich voorstellen bij de ‘leefomgeving’ en waar houden we ons nou precies mee bezig? Het jaarverslag 2017 geeft in vogelvlucht een indruk van het reilen en zeilen van het PBL.

Start van EU Green Week

Samen met de gemeente Utrecht organiseert het PBL de start van de EU Green Week op maandag 21 mei. Thema van de dag: groene steden voor een groenere toekomst. Op het programma workshops, debatten en een groene fietstour.

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

In de discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. PBL-onderzoeker Edwin Buitelaar zette die in Stadszaken op een rij.

Trends in uitstoot broeikasgassen

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met circa 0,5%. De stijging  komt grotendeels door toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen zoals methaan en lachgas.

Divergentie op kantorenmarkt

Deze beleidsstudie analyseert waarom de kantorenmarkt, anders dan bijvoorbeeld de woningmarkt, zo ontspannen is. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s.