Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

21-09-2016

Het aantal basisschoolleerlingen daalt al 7 jaar en dat zal volgens de bevolkingsprognose van CBS de komende jaren doorzetten. Uit de regionale bevolkingsprognose 2016 van PBL en CBS blijkt dat de komende jaren de krimp het sterkst is in Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente.

Richtinggevend rijksbeleid nodig om uitstoot broeikasgassen te beperken

14-09-2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Op welke wijze kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten?  De nieuwe Balans van de Leefomgeving  2016 is beschikbaar!

Gemeenten op de ladder

13-09-2016

Op woensdag 14 september vergadert de Tweede Kamer over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) interviewde beleidsambtenaren uit ruim 40 gemeenten over hoe zij de Ladder gebruiken en ervaren. Er zijn weinig signalen dat de Ladder grondig moet veranderen.

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

12-09-2016

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal blijft het aantal huishoudens toenemen.

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

09-09-2016

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: veel economische doelen en mobiliteitsdoelen worden gehaald

07-09-2016

Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. Dit is een van de uitkomsten uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016.

Onder de aandacht

Meer Duitsers pendelen naar Nederland dan andersom

De grens tussen Nederland en Duitsland vormt nog altijd een belemmering voor de arbeidsmarkten in de grensregio’s. Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers. Dit rapporteren CBS en PBL in de Internationaliseringsmonitor.

Nacht van de Leefomgeving 2016

Onder het motto ‘Richting geven – Ruimte maken’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 14 september in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam zijn Balans voor de Leefomgeving 2016.

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Op welke wijze kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten?  De nieuwe Balans van de Leefomgeving  2016 is beschikbaar!

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Waarom een circulaire economie?

Deze longread van het PBL belicht alle aspecten van de circulaire economie in Nederland. Tekst wordt afgewisseld met heldere infographics.

Steden in Nederland en Europa

Het PBL bracht aan de hand van 25 infographics domeinen als demografie, economie, duurzaamheid en sociale vraagstukken van Europese en Nederlandse steden in beeld.

Energietransitie: Joulebak 2050

In deze interactieve website ligt de nadruk op de technologische vernieuwing die energietransitie brengt, en wat daarbij komt kijken. Technieken die Nederland kunnen brengen naar een koolstofarme toekomst komen aan bod in teksten, infographics en animatiefilmpjes.