Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

02-08-2016

De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus. Het is verstandiger belastingen in te zetten voor hun primaire doel.

Energiebesparing bij woningen is financieel meest haalbaar in de huursector

28-07-2016

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven. Dat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten worden gerenoveerd. In deze PBL studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’ is deze flinke verduurzamingsopgave uitgewerkt voor twee mogelijke investeringspaden.

Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

18-07-2016

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan met energiezuinige processen, hernieuwbare energie en minder aardgas, emissievrij vervoer, groene brandstoffen en afvang en opslag van CO2. Dit zijn veelal nieuwe technieken waarbij ook infrastructuur, aangepaste regels, andere organisaties en soms andere gewoonten nodig zijn.

Onder de aandacht

Nacht van de Leefomgeving 2016

Op 14 september organiseert het PBL weer de Nacht van de Leefomgeving. Met onder andere minister Melanie Schultz van Haegen, filosoof Stine Jensen en Ewald Breunesse (Shell Nederland).

Waarom een circulaire economie?

Deze longread van het PBL belicht alle aspecten van de circulaire economie in Nederland. Tekst wordt afgewisseld met heldere infographics.

Steden in Nederland en Europa

Het PBL bracht aan de hand van 25 infographics domeinen als demografie, economie, duurzaamheid en sociale vraagstukken van Europese en Nederlandse steden in beeld.

Energietransitie: Joulebak 2050

In deze interactieve website ligt de nadruk op de technologische vernieuwing die energietransitie brengt, en wat daarbij komt kijken. Technieken die Nederland kunnen brengen naar een koolstofarme toekomst komen aan bod in teksten, infographics en animatiefilmpjes.