Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Auto van de zaak speelt belangrijke rol in vergroening mobiliteit

25-09-2018

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer. Uit de PBL-evaluatie ‘Fiscale vergroening en de auto van de zaak’ blijkt dat de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak in de periode 2011-2016 tot minder CO2-uitstoot heeft geleid.

Monitor infrastructuur en Ruimte 2018

06-09-2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald. Dat geldt nog niet voor veel doelen op het gebied van duurzaamheid, natuur en water. 

PBL: Klimaat en landbouw in beslissende fase

06-09-2018

Klimaat- en landbouwbeleid zijn in een beslissende fase beland, concludeert het PBL in de Balans van de Leefomgeving 2018. Nederland kent een te hoge uitstoot van broeikasgassen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, delen van de landbouw lopen tegen grenzen aan en de biodiversiteit staat onder druk. Er moet nú worden doorgepakt.

Onder de aandacht

Persconferentie analyses hoofdlijnen klimaatakkoord

Op vrijdag 28 september 2018 presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers.

PBL Academielezing door Fatih Birol

Op 15 november 2018 verzorgt Fatih Birol (directeur International Energy Agency) de PBL Academielezing. Onderwerp is de World Energy Outlook 2018. Minister Eric Wiebes (EZK) geeft daarna een reflectie.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

Economische gevolgen Brexit

Sinds het Brexit-referendum doet het PBL met internationale partners onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Het PBL onderzoekt nu de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in diverse sectoren en in alle provincies.

'De vervuiler betaalt te weinig'

Het beter beprijzen van milieuschade staat hoog op de politieke agenda. Het PBL deed onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we een korte versie van het rapport.

De toekomst van water en klimaat in beeld

Hoe zien de watergerelateerde uitdagingen in de wereld eruit in 2050? Waar zal te veel, te weinig of te vies water impact hebben op het leven van mensen? Bekijk de publicatie The geography of future water challenges.