Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Milieuschade kost samenleving jaarlijks 31 miljard euro

22-06-2018

De totale milieuschade in Nederland bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan ongeveer 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp).

Burgers en bedrijven steunen circulaire economie; slim beleid nodig om gedragsveranderingen te bereiken

16-05-2018

Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als zij zelf de pijn ervan voelen. Lees de ‘Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid’.

 

Kosten energietransitie tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar in 2030

26-04-2018

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar. Dat illustreert het PBL in een update van de ‘Nationale kosten klimaat- en energietransitie’, die als basis geldt voor de lopende gesprekken over een nieuw Klimaatakkoord. Aan de hand van 6 ‘illustratieve pakketten’ verkent het PBL reductieopties en de kosten daarvan per sector en per pakket.

Onder de aandacht

Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

Op 3 juli 2018 presenteert het PBL het essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw, Voorwaarden voor verandering'. U kunt de bijeenkomst bijwonen.

PBL-sessie op Adaptation Futures 2018

Belangrijkste congres over klimaatadaptatie in de wereld, dit jaar in Kaapstad van 18 tot en met 21 juni. Het PBL organiseert er een sessie over grensoverschrijdende conflicten in rivierstroomgebieden.

Terugblik op EU Green Week

Samen met de gemeente Utrecht organiseerde het PBL de start van de EU Green Week op 21 mei. Thema van de dag: groene steden voor een groenere toekomst. Bekijk de video-impressie en lees een terugblik.

Resultaten externe visitatie PBL

In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden. Zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de toekomstbestendigheid zijn beoordeeld.

Jaarverslag 2017

Wat is het Planbureau voor de Leefomgeving, wat moet u zich voorstellen bij de ‘leefomgeving’ en waar houden we ons nou precies mee bezig? Het jaarverslag 2017 geeft in vogelvlucht een indruk van het reilen en zeilen van het PBL.

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

In de discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. PBL-onderzoeker Edwin Buitelaar zette die in Stadszaken op een rij.