Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Groei mondiale CO2-uitstoot bijna tot stilstand in 2014

25-11-2015

In 2014 groeide de mondiale CO2-uitstoot door fossiele energie en cementproductie slechts met 0,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de mondiale economie met 3% groeide. In China en de Verenigde Staten groeide de uitstoot met 0,9%. In de Europese Unie daalde de CO2 maar liefst met 5,4%, terwijl in India de emissies sterk groeide (7,8%).

Klimaatplannen brengen uitstoot terug maar niet genoeg voor 2 graden Celsius

24-11-2015

Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend, zouden de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen terugdringen. Ondanks deze reducties zal de uitstoot blijven stijgen tot 2030, en de reducties zijn niet voldoende om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius.

Klimaatinitiatieven leveren even veel op als internationale beloftes overheden

10-11-2015

Internationale klimaatinitiatieven buiten de mondiale klimaatonderhandelingen zouden in 2020 kunnen resulteren in een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 2,5 GtCO2-equivalenten, en 5,5 GtCO2-eq in 2030, vergeleken met een scenario zonder klimaatbeleid. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid als nationale overheden hebben beloofd te verminderen in de context van de klimaatonderhandelingen.

Nieuw aangetreden PBL-directeur Hans Mommaas: sterker inzetten op meerschalig beleid

02-11-2015

Hans Mommaas is per 1 november 2015 begonnen als directeur van het PBL. De eerstvolgende tijd wil hij zich allereerst op basis van gesprekken met PBL-medewerkers en met externe stakeholders gaan oriënteren op de agenda van het PBL voor de komende jaren.

Onder de aandacht

Klimaattop 2015

In december 2015 zijn in Parijs de VN klimaatonderhandelingen. Doel is om daar tot een nieuw internationaal klimaatakkoord te komen. PBL zet de antwoorden op een aantal sleutelvragen voor de onderhandelingen op een rij, met name over mitigatie.

PBL-Academielezing van Marten Scheffer

Prof. Marten Scheffer hield op 14 oktober 2015 de PBL-Academielezing ‘Anticipating Critical Transitions'. In zijn lezing verkende hij de overeenkomsten tussen ecologische en maatschappelijke systemen.

INDC-tool

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en maatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen. Zo ziet u het effect van de reductieplannen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het behalen van  de 2°C-doelstelling.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?