Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

24-03-2015

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen Nationale Adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied.

IPCC-rapporten in handzame vorm

24-03-2015

Bijna vijfduizend pagina’s tellen de rapporten die de vier werkgroepen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2013 en 2014 over klimaatverandering hebben gepubliceerd. De omvangrijke rapporten - opgesteld door 235 wetenschappers - geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose – aanmelden nú mogelijk

17-03-2015

Op donderdag 4 juni 2015 organiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor ruimtelijk beleid voor de komende 25 jaar.

Gebrek aan durfkapitaal breekt groene start-ups op

10-03-2015

Startende bedrijven die groene innovaties op de markt willen brengen, lopen vaker dan elders in Europa tegen financieringsproblemen aan. Met name in de opstartfase is er te weinig durfkapitaal beschikbaar. Veel start-ups hebben last van deze zogeheten ‘vallei des doods’. Groene innovaties zijn hierbij echter extra in het nadeel zolang gebruik van milieu en natuur niet of onvolledig zijn geprijsd.

PBL-Academie Lezing Mariana Mazzucato

10-03-2015

Voor de PBL-Academie lezing ‘The Green Entrepreneurial State’ van professor Mariana Mazzucato is zoveel belangstelling, dat het PBL heeft besloten een extra zaal te huren. In deze zaal is de lezing op groot beeldscherm te volgen, waarna gelegenheid is om deel te nemen aan de informele borrel na afloop.

Onder de aandacht

Volg live de PBL-lezing van Mariana Mazzucato

Prof. Mariana Mazzucato houdt op vrijdag 27 maart de PBL-Academielezing ‘The Green Entrepreneurial State’. Deze is via een livestream te volgen tussen 15:00-17:00 uur. In haar – uitverkochte – lezing gaat zij in op de volgende vragen: is bij eco-innovatie de noodzaak voor een ondernemende overheid groter dan bij gewone innovatie? Wat lijken slimme opties voor de overheid om eco-innovatie te bevorderen? Wat kunnen we daarbij leren van ervaringen in andere landen?

PBL en het Jaar van de Ruimte

Het PBL is op diverse manieren actief binnen het Jaar van de Ruimte. Zo zit Ries van der Wouden in het uitvoerend Comité van het Jaar van de Ruimte; was Maarten Hajer key note spreker bij de start ervan in de Beurs van Berlage, doen we onderzoek en organiseren we diverse evenementen, onder andere In Pakhuis de Zwijger.

Conferentie De stad: magneet, roltrap en spons

Op dinsdagmiddag 12 mei 2015 organiseert het PBL samen met de NVD (Nederlandse Vereniging voor Demografie) een conferentie over de demografische ontwikkelingen van de grote Nederlandse steden. Hoe lopen de verhuisstromen van en naar de steden? Blijven de steden groeien en wie wonen er dan straks vooral in de steden? En wat betekent dat voor de omliggende gemeenten?

Natuurlijk Kapitaal Nederland

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? Zeker is dat er steeds meer aandacht komt voor de vele kansen die de natuur de mens biedt. Denk bijvoorbeeld aan wateropvang in natuurgebieden en bestuiving van landbouwgewassen door bijen. Omgekeerd kan de mens zich van die diensten verzekeren door in de natuur te investeren. In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?