Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Hans Mommaas benoemd tot directeur PBL

14-08-2015

De heer prof. dr. ir. J. T. (Hans) Mommaas is door de ministerraad benoemd tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) per 1 november 2015. Mommaas volgt Maarten Hajer op, die na zeven jaar per 1 oktober het PBL verlaat.

Corporaties kunnen weinig doen aan betaalrisico’s bij huurders

31-07-2015

Ongeveer 12% van de huurders van corporatiewoningen heeft moeite om elke maand de minimale kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur op te brengen. Corporaties kunnen weinig bijdragen aan het verminderen van deze zogeheten ‘betaalrisico’s’. Door af te zien van de gebruikelijke jaarlijkse huurverhogingen neemt het aantal huurders met betalingsproblemen nauwelijks af.

Weinig Nederlanders kiezen voor baan in buurland

21-07-2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen bijna 100.000 werknemers tussen Nederland en Duitsland of België en omgekeerd. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio’s is dat weinig.

De stad in 12 infographics

26-06-2015

De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. In de vandaag verschenen publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

Onder de aandacht

Biodiversiteit. Is achteruitgang te stoppen?

Wat gebeurt er met het leven op aarde? Welke factoren beïnvloeden de mondiale biodiversiteit en wat kan worden gedaan om de achteruitgang te stoppen? Een animatie van het PBL brengt de kijker naar het jaar 2050: de keuzes die de samenleving nu maakt, bepalen hoe de wereld er over enkele decennia uitziet.

INDC-tool

De interactieve PBL Climate Pledge INDC-tool toont het effect van de emissiereductieplannen en maatregelen die landen indienen in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs. De tool wordt geactualiseerd wanneer nieuwe landen hun bijdragen indienen. Zo ziet u het effect van de reductieplannen op verwachte broeikasgasemissies en hoe die zich verhouden tot het behalen van  de 2°C-doelstelling.

PBL-Academielezing van Jason Shogren

Professor dr. Jason Shogren, hoogleraar aan de Universiteit van Wyoming, ging in een lezing voor de PBL Academie in op de vraag: hoe kunnen beleidsmakers kennis uit de gedragseconomie gebruiken om milieudoelen te bereiken? Van de lezing zijn een video en een verslag gemaakt.

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?