Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Realisatie milieudoelen 2009

Rapport | 19-05-2009
Foto van een windmolen tegen een blauwe lucht met windveren

Op de korte termijn profiteert het milieu van de recessie, maar op de lange termijn is het milieu slechter af omdat de investeringen in schone technieken juist door de recessie vertraging oplopen. Tot 2010 zullen de emissies van broeikasgassen met 5-10% dalen t.o.v. 2007 en de emissies van verzurende stoffen dalen zelfs met 5-35%. Die daling wordt veroorzaakt door het gevoerde milieubeleid, maar voor een belangrijk deel ook door de economische recessie. Hierdoor zal Nederland waarschijnlijk voldoen aan zijn internationale verplichtingen voor klimaat (Kyoto-protocol) en lucht (emissieplafonds van de EU). Veel milieudoelen voor 2015 en 2020 worden echter niet gehaald, ook niet als de recessie nog enkele jaren aanhoudt.

Auteur(s)Hoogervorst N ; Hoen A (eds)
Rapportnr.500081014
Publicatiedatum19-05-2009
Pagina's43
TaalNederlands