Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

8 resultaten
 1. Natuurbalans 2008

  Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de...

 2. Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

  De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan...

 3. Evaluatie natuur- en landschapsbeleid. Achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008

  Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van...

 4. Noordzee en Waddenzee: natuur en beleid.

  Om de mariene biodiversiteit te behouden zijn drie dingen noodzakelijk: verduurzaming of terugdringen van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek en...

 5. Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren

  Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie...

 6. Monitor Duurzaam Nederland 2009

  Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het gemiddelde inkomen, de gezondheid en het opleidingsniveau in Nederland aanzienlijk toegenomen. Bovendien hebben Nederlanders een grote mate van vertrouwen in hun...

 7. Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland

  De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO 2 op. In Nederland zijn er...

 8. D66 milieumaatregelen verkend

  Op verzoek van D66 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met ECN de milieueffecten van een aantal maatregelen verkend. Het maatregelpakket kan leiden tot een afname van de...