Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Infographics over Energie en energievoorziening

De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30%), de Verenigde Staten (15%), de Europese Unie (EU-28) (9.6%), India (6.6%), de Russische Federatie (5.0%) en Japan (3.6%).

Gerealiseerde en toekomstige GW zonnestroom

Innovatieve opties voor een CO2-arm energiesysteem, zoals zon-PV, hebben in 2013 nog een gering aandeel, maar zijn wel belangrijk voor een schone energievoorziening.

Productie van groen gas door biomassavergassing en hernieuwbare elektriciteit
  • Het overschot aan hernieuwbare elektriciteit (van wind en zon) in bepaalde periodes wordt via elektrolyse omgezet in waterstof (en zuurstof); zo kan deze elektriciteit chemisch worden vastgelegd.
  • Voor zover de waterstof niet direct kan worden gebruikt, kan deze worden toegevoegd...
Biomassa uit bossen, 2010

Er is in 2010 in totaal zo’n 83 exajoule aan hout gekapt, waarvan 66 exajoule nuttig is gebruikt en circa 17 exajoule kapresten achterbleven in het bos of zijn verbrand. Binnen de mondiale productie van hout uit bossen en plantages kan onderscheid worden gemaakt tussen hout voor bouwmaterialen,...

Biomassa uit landbouw, 2010

De mondiale biomassaproductie afkomstig van de grondgebonden landbouw, kent twee hoofdstromen: akkerbouw (gewassen en gewasresiduen) en graslanden (natuurlijke en cultuurgraslanden). Het diagram toont de energie-inhoud van de stromen van gewassen, residuen en graslanden, en van de belangrijkste...

Ontwikkelingsfasen voor technologieën voor bio-energie

De omzetting van biomassa in het gewenste product vereist specifieke technologie. Sommige van die technieken zijn al lang uitontwikkeld en eenvoudig toe te passen, zoals de verbranding van biomassa voor de warmtevoorziening of de fermentatie van suikers om ethanol te produceren. Andere...

Inzet van biomassa in Nederland, 2010

In 2010 is er in Nederland in totaal 115 petajoule aan biomassa gebruikt voor de energievoorziening. De belangrijkste toepassingen zijn afvalverbrandingsinstallaties en het meestoken van biomassa in kolencentrales. Bio-energie was in 2010 de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in...

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk

De belasting van het milieu in Nederland is in de periode van 1990 tot...