Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Infographics over Energie en energievoorziening

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden aangepakt. Dat is een ingrijpende operatie die snel, maar ook verantwoord op gang moet worden gebracht. In de laatste fase zal het gaan om rond de 300.000 woningen per jaar.

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Verschillen tussen partijen in tempo energietransitie zichtbaar in cijfers vermindering uitstoot broeikasgassen In Nederland.

De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30%), de Verenigde Staten (15%), de Europese Unie (EU-28) (9.6%), India (6.6%), de Russische Federatie (5.0%) en Japan (3.6%).

Gerealiseerde en toekomstige GW zonnestroom

Innovatieve opties voor een CO2-arm energiesysteem, zoals zon-PV, hebben in 2013 nog een gering aandeel, maar zijn wel belangrijk voor een schone energievoorziening.

Productie van groen gas door biomassavergassing en hernieuwbare elektriciteit
  • Het overschot aan hernieuwbare elektriciteit (van wind en zon) in bepaalde periodes wordt via elektrolyse omgezet in waterstof (en zuurstof); zo kan deze elektriciteit chemisch worden vastgelegd.
  • Voor zover de waterstof niet direct kan worden gebruikt, kan deze worden toegevoegd...
Biomassa uit bossen, 2010

Er is in 2010 in totaal zo’n 83 exajoule aan hout gekapt, waarvan 66 exajoule nuttig is gebruikt en circa 17 exajoule kapresten achterbleven in het bos of zijn verbrand. Binnen de mondiale productie van hout uit bossen en plantages kan onderscheid worden gemaakt tussen hout voor bouwmaterialen,...