Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 

Feiten en cijfers

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van...

In het landelijke gebied zijn de extra kosten voor bodembeheer vooral voor overh

In het landelijke gebied zijn de extra kosten voor bodembeheer vooral voor overheden

De geschatte bijdrage van de recente mondiale opwarming die kan worden toegewezen aan de zon...

Opvattingen over zeven stellingen betreffende de rol van klimaatwetenschap in de maatschappij....