Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 

Feiten en cijfers

De geschatte bijdrage van de recente mondiale opwarming die kan worden toegewezen aan de zon...

Opvattingen over zeven stellingen betreffende de rol van klimaatwetenschap in de maatschappij....

Het gemiddelde van de schattingen van de ‘best estimate’ van de klimaatgevoeligheid en de...

Deze infographic slideshow geeft stap-voor-stap aan wat de relatie is tussen de CO2-...