Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infrastructuren aanpassen aan klimaatverandering

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen adaptatiestrategie kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 

Feiten en cijfers

De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30...

Benoem gezamenlijk de kwaliteiten en voer samen oplossingen uit

De bestuurlijke drukte en het aantal betrokkenen in het Groene Hart is groot. De dialoog over...

Kies voor combinaties van oplossingen

Combineren van diverse oplossingen lijkt voor de beste effecten te zorgen. Omdat de opgaven...