Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Mondiale CO2-uitstoot bereikt nieuw record

In 2013 bereikte de mondiale uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele energie en cementproductie een nieuw record van 35,3 miljard ton (Gt) CO2. Dat is 0,7 miljard ton hoger dan het record van vorig jaar.

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.