Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Feiten en cijfers over Klimaatverandering

Het mondiale verschil in 2030 tussen het benodigde emissieniveau voor een kostenoptimaal pad dat onder de 2°C temperatuurstijging blijft. Figuur geeft tevens het emissieniveau weer dat is geschat op basis van de landenvoorstellen uit de Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).

Het figuur illustreert hoe beperkt de schattingen van het koolstofbudget zijn. Wanneer de emissies van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), door blijven groeien zoals in het verleden, dan stoten we wereldwijd in de komende eeuw naar schatting zo’n 4200 miljard ton CO2 uit. Goed voor een wereldwijde stijging van de mondiale temperatuur met zo’n 4 graden.

In bovenstaand figuur wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorraadschatting van fossiele brand-stoffen en het koolstofbudget. Hiervoor worden energievoorraden uitgedrukt in termen van de emissies die zij zouden veroorzaken bij verbranding. Bij voorraadschattingen geldt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen zogenaamde ‘reserves’ en ‘overige voorraden’.

Algemeen

Aanbod en verbruik van energie in Nederland

Productie en gebruik van duurzame energie in Nederland

Emissies van broeikasgassen

Concentraties van broeikasgassen

Gegevens over de broeikaswerking en de gevolgen voor het klimaat

Effecten op de natuur

Beleid en kosten van beleid