Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De stad: magneet, roltrap en spons

Vanaf de jaren 80 groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. Meer jongeren trekken naar de steden, minder gezinnen trekken weg uit de stad. De omliggende gemeenten groeien nauwelijks nog. Of de groei voortzet, is onzeker.

Het aantal inwoners en huishoudens, en door ontgroening en vergrijzing ook de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar), zal in steeds meer gemeenten en regio’s afnemen. Deze demografische krimp blijft niet beperkt tot de regio’s die nu al met demografische krimp kampen - gemeenten in Parkstad Limburg, de Eemsdelta (Groningen) en Zeeuws-Vlaanderen - maar zal ook een groot aantal andere gemeenten en regio’s in Nederland treffen. Het PBL volgt de demografische ontwikkelingen en bestudeert de ruimtelijke gevolgen ervan, evenals het krimpbeleid dat door verschillende overheden wordt gevoerd.