Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Minder groei en meer krimp

In de afgelopen vijftien jaar hadden de meeste Nederlandse gemeenten te maken met bevolkingsgroei. In ongeveer één op de tien gemeenten is het inwonertal sinds 1997 met meer dan 2,5 procent gekrompen.

Het aantal inwoners en huishoudens, en door ontgroening en vergrijzing ook de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar), zal in steeds meer gemeenten en regio’s afnemen. Deze demografische krimp blijft niet beperkt tot de regio’s die nu al met demografische krimp kampen - gemeenten in Parkstad Limburg, de Eemsdelta (Groningen) en Zeeuws-Vlaanderen - maar zal ook een groot aantal andere gemeenten en regio’s in Nederland treffen. Het PBL volgt de demografische ontwikkelingen en bestudeert de ruimtelijke gevolgen ervan, evenals het krimpbeleid dat door verschillende overheden wordt gevoerd.

Feiten en cijfers

De scholen zijn niet meer begonnen

Tot 2025 daalt in het merendeel van de gemeenten het aantal basisschoolleerlingen, waardoor er...

Minder groei en krimp

In het verleden groeide de bevolking in verreweg de meeste gemeenten. In de toekomst gaat...

Grote verschillen in leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw verschilt sterk tussen de grote steden en de krimpregio’s. In de steden zijn...

Krimp naast groei

Veel gemeenten gaan in de toekomst krimpen en moeten hier hun voorzieningen hierop afstemmen....