Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Kiezen én delen

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur sluiten onvoldoende op elkaar aan. Betere afstemming kan bijdragen aan het bereiken van doelen op diverse beleidsterreinen van zowel Rijk als regio.

Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en biedt mensen de kans om zich te ontplooien en te ontspannen. Mensen verplaatsen zich, omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of op visite willen gaan. Mobiliteit heeft ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen de reistijden en de onbetrouwbaarheid van de reisduur toe en komt de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in Nederland onder druk te staan. Daarnaast heeft mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid.

Feiten en cijfers

Na de 75 loopt het risico op overlijden door een fietsongeval sterk toe per verreden kilometer,...

Van 2007 tot 2013 daalde het aantal verkeersslachtoffers gestaag, sindsdien is er sprake van een...

De toename in levensverwachting door meer bewegen overtreft ruimschoots de afname door meer...

Complexe dagelijkse patronen

Waar steden vroeger duidelijk afgebakend waren, is het verschil tussen stad en land in de loop...