Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Levering van goederen en diensten uit ecosystemen

Infographic | 09-12-2014
Levering van goederen en diensten uit ecosystemen

Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. Dat blijkt in de praktijk echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de “gratis” beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het moeilijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).