Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Nieuwsberichten over Natuur, landschap en biodiversiteit

Nieuwsbericht
26-03-2018

Ons welbevinden staat onder druk door de wereldwijde degradatie van land en natuur. Alhoewel het tij nog te keren is, wordt gevreesd voor verdere...lees meer

Nieuwsbericht
28-11-2017

Een publicatie over de achteruitgang van insectenpopulaties in Duitsland roept de vraag op of deze trend ook in Nederland zichtbaar is. Voor...lees meer

Nieuwsbericht
01-08-2017
  • Een PBL-studie laat zien dat landdegradatie een mondiaal probleem is. Dit is met name risicovol in...lees meer

Nieuwsbericht
14-04-2017

Jacht zorgt in de tropen voor een fikse afname van dieren maar een systematische, grootschalige inschatting van de invloed van de jacht op deze...lees meer

Nieuwsbericht
23-03-2017

Het verlies van biodiversiteit in Europa is een belangrijk en hardnekkig probleem. Het vóórkomen van veel soorten zal naar verwachting verder...lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode...lees meer

Nieuwsbericht
25-01-2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het...lees meer

Nieuwsbericht
14-12-2016

Volgens een recente enquête hebben Europeanen een breed natuurbeeld. Voor hen valt daar van alles onder: van oerbossen, roofvogels en moerassen,...lees meer

Nieuwsbericht
18-05-2016

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden. Door de...lees meer

Nieuwsbericht
29-02-2016

Hoe kunnen natuur en economie elkaar versterken? En op welke manier kunnen overheden, ondernemers en maatschappelijke instanties daar concreet mee...lees meer

Nieuwsbericht
24-06-2015

Het Groene Hart is een gewaardeerd woon-, recreatie- en leefgebied in de Randstad met internationaal belangrijke cultuurhistorie en natuur. Het...lees meer

Nieuwsbericht
28-01-2015

De afgelopen weken domineerden de hoogleraren Katan, Vet en Rabbinge namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en in...lees meer

Nieuwsbericht
05-01-2015

De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals...lees meer

Nieuwsbericht
22-12-2014

In de afgelopen 20 jaar is het voor veel grote bedrijven gebruikelijk geworden om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen, deels omdat ze...lees meer

Nieuwsbericht
12-12-2014

Het kabinet legt in het natuurbeleid meer en meer de nadruk op de baten van natuur en verwacht daarmee burgers en bedrijven te bewegen in natuur...lees meer