Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Publicaties over Natuur, landschap en biodiversiteit

Artikel
20-03-2018

Wat is de toekomst van het Nederlandse landschap? Frank van Dam en Leo Pols gingen in gesprek met Berno Strootman, Rijksadviseur voor de...lees meer

Artikel
15-03-2018

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn...lees meer

Rapport
19-02-2018

Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van...lees meer

Artikel
01-02-2018

In het briefadvies Brede blik op erfgoed bepleiten de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) en de Raad voor Cultuur (RvC) een...lees meer

Artikel
14-04-2017

Jacht zorgt in de tropen voor een fikse afname van dieren maar een systematische, grootschalige inschatting van de invloed van de jacht op deze...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Rapport
16-02-2017

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie &...lees meer

Rapport
25-01-2017

De provincies pakken de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen voortvarend op. Het Rijk...lees meer

Rapport
15-12-2016

In de studie Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector analyseert het PBL de businessmodellen van de innovatieve ondernemers en de...lees meer

Overige Publicatie
03-10-2016

De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL...lees meer