Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Publicaties over Natuur, landschap en biodiversiteit

Rapport
15-12-2016

In de studie Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector analyseert het PBL de businessmodellen van de innovatieve ondernemers en de...lees meer

Overige Publicatie
03-10-2016

De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL...lees meer

Overige Publicatie
15-08-2016

Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de...lees meer

Overige Publicatie
19-05-2016

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden....lees meer

Artikel
05-11-2015

Dit artikel is een reactie op de stelling van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken in Economisch Sociale Berichten (...lees meer

Rapport
08-07-2015

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermings-middelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén...lees meer

Artikel
25-06-2015

De Europese Commissie (EC) heeft in 2013 een voorstel uitgebracht voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit door...lees meer

Artikel
25-06-2015

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Rijk en...lees meer

Rapport
24-06-2015

Het Groene Hart is een woon-, recreatie- en leefgebied van de Randstad met belangrijke cultuurhistorie en natuur. Bij ongewijzigd beleid nemen de...lees meer

Overige Publicatie
10-06-2015

De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang...lees meer