Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wonen en vastgoed

In de afgelopen tien jaar is het aantal huishoudens met betaalrisico’s verdubbeld. Vooral de situatie voor huurders is verslechterd. Het aandeel huurders met een betaalrisico is in 2015 opgelopen tot 18 procent.

Wonen doet iedereen, wonen moet iedereen. Dat maakt de kennisvragen over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving bijzonder beleidsrelevant. Het PBL doet langs drie sporen onderzoek naar de woningmarkt en besteedt daarbij aandacht aan de discrepantie tussen de omvang en aard van de regionale vraag naar woningen en woonomgevingen, allerlei duurzaamheidsvraagstukken die aan het wonen zijn gekoppeld - wonen neemt niet alleen (schaarse) ruimte in, maar heeft het ook gevolgen voor het energiegebruik  en daarmee voor de natuur en het milieu -, en de betaalbaarheid van het wonen voor zowel huurders als eigenaren-bewoners.

Feiten en cijfers

Inkomensgroepen naar betaalruimte in huursector, 2014

Scheefwoners naar huidige, mogelijke en markthuur, 2014

Deze infographic laat zien dat de realiseerbare woningbouwopgave – in zowel het hoge als lage...

Samenstelling van de woningvoorraad

De woningvoorraad groeide sinds 1970 fors. Dit kwam vrijwel uitsluitend door de groei van het...