Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Jaarverslag PBL

Op verzoek van met name departementen, Tweede Kamer of internationale organisaties publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving ook in 2015 analyses, evaluaties en verkenningen om actuele politieke debatten te voeden met feiten en analyses.

In diverse opzichten was 2015 een bijzonder jaar. Ten eerste als Jaar van de Ruimte; in dat kader bracht het PBL onder meer de studie De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 uit en werd de Nacht van de ruimtelijke metamorfose georganiseerd. Het was ook het jaar van de COP21 in Parijs. Het PBL leverde diverse bijdragen voor deze klimaattop, zoals analyses van nationale klimaatplannen. Eind 2015 brachten PBL en CPB de  Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) uit, ter ondersteuning van de visievorming en beleidsvoorbereiding van overheden.

Dit Jaarverslag 2015 geeft een impressie van deze productiviteit.

Eerdere jaarverslagen:

Download het jaarverslag 2014 (PDF, 1,7 MB)

Download het Jaarverslag 2013 (PDF, 2.2 MB)