Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Jetske Bouma

Senior wetenschappelijk onderzoeker Milieu econoom
Sector Duurzame Ontwikkeling

Telefoon06 46671073

E-mailadresjetske.bouma@pbl.nl

Onlinehomepage bij de VU, Linkedin profiel

Jetske Bouma is senior wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de milieu economie. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn het ontwerp en de evaluatie van beleidsinstrumenten, het beheer van (agro-) ecosystemen en de effectiviteit van het milieu-en natuurbeleid. Ze is projectleider van het ‘Inclusive Green Growth’ project voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking, met aandacht voor o.a. de vormgeving van publiek-private partnerschappen, de financiering van ecosysteemrestoratie en het gebruik van fiscale instrumenten voor het stimuleren van Inclusieve Groene groei. Jetske begeleidt twee promotie studenten in gedragseconomisch onderzoek naar de vormgeving van beleidsinstrumentarium, in samenwerking met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam, en het Tilburg Sustainability Centre, van Universiteit Tilburg.

Publicaties

Opleiding

  • 2008 Promotie Milieu-economie, Universiteit van Tilburg
  • 1996 Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam

Werkervaring

  • 2007- 2014 Senior onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Vrije Universiteit, Amsterdam
  • 2005- 2007 Gedeelde aanstelling als onderzoeker bij het International Water Management Institute (IWMI), India en de Universiteit van Tilburg, Nederland.
  • 2002- 2005 Assistent-deskundige/milieu-econoom bij het International Water Management Institute (IWMI), India.
  • 1998- 2002 Beleidsmedewerker bij het Rijksinstituut voor Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Lelystad.
  • 1996- 1997 Consultant voor verschillende milieu-organisaties (het Landelijk Hogeschool & Universitair Milieu Platform (LHUMP), Milieudefensie)