Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Justin Dijk

Wetenschappelijk onderzoeker Postdoc Fiscale Vergroening
Sector Duurzame Ontwikkeling

Naamdr. J.J. Dijk

Telefoon0611381479

E-mailadresjustin.dijk@pbl.nl

OnlineLinkedIn

In 2015 ben ik gepromoveerd aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) / VU Amsterdam. Mijn proefschrift richtte zich op de efficiëntie en effectiviteit van beleidsinstrumenten in het agrarisch natuurbeheer. Van 2014 tot 2016 was ik werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Fiscaal Economisch Instituut) en het PBL, voornamelijk op het gebied van fiscale vergroening. Sinds 2017 ben ik verbonden aan het IVM en het PBL. Mijn werk omvat o.a. het uitvoeren van economische lab- en veldexperimenten over de toewijzing van subsidies voor agrarisch natuurbeheer en het uitvoeren van ex-post analyses over de effecten van autobelastingen op het gedrag van consumenten in Nederland.