Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

291 resultaten
 1. De waarde van stijl

  Steeds meer huizen worden gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl (retroarchitectuur): geïnspireerd op bijvoorbeeld de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw of die van...

 2. Carbon and land footprint time series of the Netherlands - integrating data from the GTAP and WIOD databases

  The paper presents the results of an analysis of the carbon and land footprints of the Netherlands from 1995 to 2011. For the calculations, the PBL multi-region input-output (MRIO) model was used...

 3. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used for calculating the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 4. Modelling housing preferences using decision tables: method and empirical illustration

  To date, the approaches to modelling housing preferences, have mostly been quantitative. This working paper explores an alternative approach, namely that of decision tables that focus on conditions...

 5. Modelleren van woonvoorkeuren met beslistabellen: methode en empirische uitwerking

  Het modelleren van de dynamiek op de woningmarkt gaat vaak in stappen en met verschillende (deel)modellen. Eén van die stappen heeft betrekking op de woonwensen van huishoudens die op zoek zijn...

 6. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten 1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als primaire doelstelling het nagaan van trendmatige veranderingen in de kwaliteit van de bodem ten gevolge van diffuse belasting van de bodem. Het...

 7. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten eerste meetronde 1993-1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als doelstelling het beschrijven en verklaren van de huidige bodemkwaliteit en veranderingen daarvan in het landelijk gebied van Nederland onder...

 8. Uitgangspunten voor de mest- en ammoniak berekeningen 1997 tot en met 1999 zoals gebruikt in de Milieubalans 1999 en 2000

  In dit rapport beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de modelmatige berekening van de mest- en ammoniakemissies in de jaarlijks verschijnende Milieubalans.

 9. Fusies hebben geen effect op de bedrijfslasten

  Fusies tussen corporaties zijn aan de orde van de dag sinds de verzelfstandiging van de sector halverwege de jaren ‘90. En toch blijken ze geen effect te hebben op de bedrijfslasten. Er zijn vele...

 10. The Future Demand for Industrial Sites in the Netherlands: Is Employment a Good Predictor?

  The future demand for industrial sites in the Netherlands: is employment a good predictor, Regional Studies. Popular forecasting models for long-term planning of industrial sites assume a strong...