Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

287 resultaten
 1. Modelling housing preferences using decision tables: method and empirical illustration

  To date, the approaches to modelling housing preferences, have mostly been quantitative. This working paper explores an alternative approach, namely that of decision tables that focus on conditions...

 2. Modelleren van woonvoorkeuren met beslistabellen: methode en empirische uitwerking

  Het modelleren van de dynamiek op de woningmarkt gaat vaak in stappen en met verschillende (deel)modellen. Eén van die stappen heeft betrekking op de woonwensen van huishoudens die op zoek zijn...

 3. Fusies hebben geen effect op de bedrijfslasten

  Fusies tussen corporaties zijn aan de orde van de dag sinds de verzelfstandiging van de sector halverwege de jaren ‘90. En toch blijken ze geen effect te hebben op de bedrijfslasten. Er zijn vele...

 4. Changing track, changing tack; Dutch ideas for a robust environmental policy for the 21st century

  The positive effects of environmental policy in the past do not guarantee adequate results for the future. Present and future environmental challenges require new approaches, primarily because the...

 5. Transport van stikstof naar zee door submarien grondwater

  De directe uitstroom van grondwater naar zee wordt submarien grondwater (SGD) genoemd. Dit artikel beschrijft het eerste model dat voor de hele wereld de uitstroom van submarien grondwater met de...

 6. Global land–ocean linkage: direct inputs of nitrogen to coastal waters via submarine groundwater discharge

  The role of submarine groundwater discharge (SGD), the leakage of groundwater from aquifers into coastal waters, in coastal eutrophication has been demonstrated mostly for the North American and...

 7. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten 1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als primaire doelstelling het nagaan van trendmatige veranderingen in de kwaliteit van de bodem ten gevolge van diffuse belasting van de bodem. Het...

 8. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten eerste meetronde 1993-1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als doelstelling het beschrijven en verklaren van de huidige bodemkwaliteit en veranderingen daarvan in het landelijk gebied van Nederland onder...

 9. Uitgangspunten voor de mest- en ammoniak berekeningen 1997 tot en met 1999 zoals gebruikt in de Milieubalans 1999 en 2000

  In dit rapport beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de modelmatige berekening van de mest- en ammoniakemissies in de jaarlijks verschijnende Milieubalans.

 10. Schaalvergroting in de corporatiesector

  Er wordt veel gefuseerd in corporatieland. In 2010 bestond ruim 40 procent van de corporatiesector uit corporaties die tussen 1997 en 2010 betrokken zijn geweest bij een fusie. Fusies zijn er vaak...