Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

291 resultaten
 1. De waarde van stijl

  Steeds meer huizen worden gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl (retroarchitectuur): geïnspireerd op bijvoorbeeld de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw of die van...

 2. Carbon and land footprint time series of the Netherlands - integrating data from the GTAP and WIOD databases

  The paper presents the results of an analysis of the carbon and land footprints of the Netherlands from 1995 to 2011. For the calculations, the PBL multi-region input-output (MRIO) model was used...

 3. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used for calculating the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 4. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten 1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als primaire doelstelling het nagaan van trendmatige veranderingen in de kwaliteit van de bodem ten gevolge van diffuse belasting van de bodem. Het...

 5. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit; Resultaten eerste meetronde 1993-1997

  Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als doelstelling het beschrijven en verklaren van de huidige bodemkwaliteit en veranderingen daarvan in het landelijk gebied van Nederland onder...

 6. Uitgangspunten voor de mest- en ammoniak berekeningen 1997 tot en met 1999 zoals gebruikt in de Milieubalans 1999 en 2000

  In dit rapport beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de modelmatige berekening van de mest- en ammoniakemissies in de jaarlijks verschijnende Milieubalans.

 7. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland. Achtergrondinformatie periode 1992-1997 voor de landenrapportage EU-Nitraatrichtlijn

  Het rapport geeft een overzicht van de landbouwpraktijk en de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland in met name de periode 1992-1997. Het levert het basismateriaal voor het onderdeel...

 8. Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1997

  In dit rapport wordt de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in 1997 beschreven. Deze beschrijving is tot stand gekomen op basis van metingen in...

 9. Rapportage besluiten luchtkwaliteit 1997

  Over 1997 hebben in totaal 11 van de 12 provincies en 52 van de 79 gemeenten (met meer dan 40.000 inwoners) over de luchtkwaliteit hebben gerapporteerd (Alphen a/d Rijn, Dordrecht, Ede, Eindhoven,...

 10. Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1997

  In het rapport zijn de resultaten voor 1997 weergegeven van het monitoringprogramma voor prioritaire afvalstoffen dat in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal...