Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

701 resultaten
 1. Inclusive Green Growth

  Designing effective policies for Inclusive Green Growth, or growth that improves the welfare of current and future generations, is difficult. Current growth pathways are often non-green and non-...

 2. Climate Science Survey. Questions and Responses

  In the Spring of 2012, PBL held a survey among 1868 scientists studying various aspects of climate change, including physical climate, climate impacts, and mitigation. The main results of the...

 3. Quick scan gevolgen van afschaffing melkquotum

  Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van de Nederlandse...

 4. Keuzes voor een beter belastingstelsel

  Voor de meeste belastingen geldt dat het beter is als deze zo min mogelijk leiden tot andere beslissingen van marktpartijen. Bij groene belastingen ligt dit anders. De overheid heeft namelijk de...

 5. Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

  Natuurrampen door weersextremen treden frequent op. Zo zijn er in het eerste decennium van de 21e eeuw wereldwijd 3.000 natuurrampen gerapporteerd door overstromingen, hittegolven, droogtes,...

 6. Duurzame handelsketens onder de loep

  In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis...

 7. De economie van de stad

  Bedrijven en mensen in steden zijn productiever en profiteren van meer en betere voorzieningen. Dat komt door de zogenoemde agglomeratievoordelen, die de laatste jaren belangrijker zijn geworden....

 8. Evaluation of Water Framework Directive metrics to analyse trends in water quality in the Netherlands

  The Water Framework Directive (WFD), implemented in 2000, is the major policy instrument for water quality in the European Union. Its main aim is to homogenise and standardise water quality...

 9. Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

  Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als...

 10. Evaluatierapport Climate Dialogue

  De weblog Climate Dialogue was een klimaatcommunicatieproject naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer om sceptici meer bij het klimaatdebat te betrekken. In opdracht van het ministerie...