Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

762 resultaten
 1. Trends in global CO2 emissions: 2016 Report

  In 2015, after three years of slow growth, the growth of global CO 2 emissions from fossil-fuel use and from steel and cement production was brought to a standstill. One of the main causes was...

 2. Mondiale trend in CO2-emissies: 2016 rapport

  Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele energie en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan...

 3. Nationale Energieverkenning 2016

  Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat de groei van hernieuwbaar  echter niet zo snel gaat dat...

 4. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 5. Geldstromen naar natuur

  De afgelopen vijftien jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht...

 6. Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

  Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door...

 7. PBL-bijdragen Internationaliseringsmonitor 2016-III

  Op 14 september heeft het CBS de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse...

 8. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 9. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...

 10. Pragmatic governance in a changing landscape, exploring the potential of embedded pragmatism for addressing global biodiversity conservation

  The changing societal landscape has become a breeding ground for non-state actors as ‘new agents of change’ who contribute to dealing with global issues, such as biodiversity conservation and...