Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

659 resultaten
 1. Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op...

 2. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 3. Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

  In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van...

 4. Een geïntegreerd Europa: Europese Regionale handelsstromen in 2000

  Het regionale beleid in Europa is locatie specifiek. Dat wil zeggen: iedere regio volgt een strategie die is toegespitst op de positie en kracht van de regio. Deze zogeheten ‘slimme...

 5. Kleine kansen - grote gevolgen

  Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. De afgelopen twee jaar heeft...

 6. De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Het PBL brengt in het rapport “Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening” alle vormen van invloed vanuit de EU op de ruimtelijke ordening in kaart. Het EU-beleid varieert van...

 7. Ontwikkeling van een evaluatiemethode voor effecten op natuur: twee case studies voor IJsselmeer en Markermeer.

  In de beoordeling van complexe ruimtelijke plannen in maatschappelijke kosten-baten analyses (mkba’s) is het beoordelen van de effecten op de natuurwaarde essentieel. Het beoordelen van de...

 8. Towards standardised evaluative measurement of nature impacts: two spatial planning case studies for major Dutch lakes.

  In the assessment of complex spatial planning projects, ecological and socio-economic impacts are fundamental to the evaluation. The measurements of the ecological impacts of spatial plans have to...

 9. Green Gains: In search of opportunities for the Dutch economy

  If the Netherlands is to remain a strong player in the global economy, it needs to intensify its efforts in greening its economy. The Netherlands lags behind competing neighbouring countries, who...

 10. All models are wrong, but some models are useful

  In het aprilnummer van Tijdschrift voor Volkshuisvesting belicht PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi de praktijk van modelontwikkeling voor het woningmarktbeleid. In de jaren '90 en daarvoor lag...