Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

767 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Wind op zee ahoy!

  Vorig jaar werden we blij verrast door tenderprocedures die resulteren in lager dan verwachte kosten van wind op zee. Dat was niet vanzelfsprekend: in 2000-2014 namen de kosten van wind op zee...

 2. Circular Economy: Measuring innovation in product chains

  An important question is how to measure the progress of the transition towards a circular economy (CE transition). Together PBL and Utrecht University have developed a framework about the role of...

 3. The impact of taxes and subsidies on crop yields. Agricultural price distortions in Africa.

  Agricultural taxes and subsidies are known to affect farmer’s production decisions in Africa, but their precise impact on crop yields and agricultural intensification across the continent is less...

 4. BioScore 2.0, a species-by-species model to assess anthropogenic impacts on terrestrial biodiversity in Europe

  The BioScore 2.0 model analyses impacts of human-induced pressures on European terrestrial biodiversity. The model can be used for scenario analysis and the assessment of policy options. This...

 5. Trends in global CO2 emissions: 2016 Report

  In 2015, after three years of slow growth, the growth of global CO 2 emissions from fossil-fuel use and from steel and cement production was brought to a standstill. One of the main causes was...

 6. Mondiale trend in CO2-emissies: 2016 rapport

  Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele energie en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan...

 7. National Energy Outlook 2016

  Although the target of 16% renewable energy by 2023, as set in the Dutch Energy Agreement, is within sight, the National Energy Outlook (NEV) 2016 shows that the target of 14% renewable energy by...

 8. Nationale Energieverkenning 2016

  Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat de groei van hernieuwbaar  echter niet zo snel gaat dat...

 9. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 10. Geldstromen naar natuur

  De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht of...