Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

754 resultaten
 1. PBL-bijdragen Internationaliseringsmonitor 2016-III

  Op 14 september heeft het CBS de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse...

 2. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 3. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...

 4. Low-carbon energy scenarios in north-west European countries

  For the purpose of the Energy Union, European Member States are obliged to compose a long-term strategy for energy and climate policy that covers the period from 2021 to 2030 and includes a...

 5. Carbon budgets and energy transition pathways

  Scenarios from integrated assessment models can provide insights into how carbon budgets relate to other policy-relevant indicators by including information on how fast and by how much emissions...

 6. Jaarverslag 2015

  Jaarverslag van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2015.

 7. Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

  Het PBL heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw binnen de stad, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tussen nu en 2050. Uit de studie blijkt dat er nog volop ruimte is voor...

 8. Circulaire economie: Innovatie meten in de keten

  Hoe de voortgang van een transitie naar een circulaire economie (CE-transitie) in productketens kan worden gemeten is een belangrijke vraag. Het PBL heeft samen met de Universiteit Utrecht een...

 9. Smart, Green and Inclusive Urban Growth: Visualising Recent Developments in European Cities

  Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Concerning smart growth, cities are at the forefront of innovation. Moreover,...

 10. Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid

  Dit onderzoek gaat over relaties tussen de circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid. De verandering van de traditionele lineaire economie (met take-make-waste) naar een...