Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

779 resultaten
 1. How deep is your love – Of nature? A psychological and spatial analysis of the depth of feelings towards Dutch nature areas

  The most binding nature protection policy in the Netherlands and EU primarily designates areas based on ecological value, ensuring their sustained protection. Of less concern to these policies are...

 2. Perspectives on the future of nature in Europe: impacts and combinations

  Halting biodiversity loss in the EU requires substantial policy action. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future of nature, in search for new policy approaches. This...

 3. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 4. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

  Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot...

 5. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 6. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 7. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands 2017

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emissions of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 8. Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations

  The occurrence of many species in the EU is expected to decline further, making it difficult to achieve the 2050 policy vision. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future...

 9. Nationale kosten energietransitie in 2030

  Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43 tot 49% in 2030. Als beoogd wordt om de...

 10. Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2016

  In dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 worden voor de sector verkeer en vervoer de belangrijkste wijzigingen beschreven van de aanpak en de resultaten in de NEV...