Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

465 resultaten
 1. Integrated Assessment of Global Environmental Change with IMAGE 3.0 - Model description and policy applications

  The IMAGE integrated assessment modelling framework has been developed to understand how global, long-term environmental change and sustainability problems develop over time, driven by human...

 2. Geïntegreerde analyse van mondiale milieuproblemen op basis van IMAGE 3.0. Modeldocumentatie en toepassingen

  Het IMAGE-model is ontwikkeld om te kunnen begrijpen hoe mondiale, langdurige milieu- en duurzaamheidsproblemen zich ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten, inclusief economische...

 3. Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma

  In het Deltaprogramma willen de betrokken partijen de maatregelen die worden voorzien goed kunnen beoordelen op de effecten op natuur. Daarom heeft het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECKB) van...

 4. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 5. Kleine kansen - grote gevolgen

  Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. De afgelopen twee jaar heeft...

 6. Ontwikkeling van een evaluatiemethode voor effecten op natuur: twee case studies voor IJsselmeer en Markermeer.

  In de beoordeling van complexe ruimtelijke plannen in maatschappelijke kosten-baten analyses (mkba’s) is het beoordelen van de effecten op de natuurwaarde essentieel. Het beoordelen van de...

 7. Towards standardised evaluative measurement of nature impacts: two spatial planning case studies for major Dutch lakes.

  In the assessment of complex spatial planning projects, ecological and socio-economic impacts are fundamental to the evaluation. The measurements of the ecological impacts of spatial plans have to...

 8. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 9. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...

 10. Stedelijke verdichting: een ruimtelijke verkenning van binnenstedelijk wonen en werken

  Verdichting en bundeling van de verstedelijking zijn al decennialang leidende principes in het Nederlandse ruimtelijk beleid. De beleidsambities hebben geleid tot het compact houden van nieuwe...