Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

510 resultaten
 1. Aspects influencing the roles of PBL researchers working at the science and environmental policy interface. An illustration from PBL practice.

  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency produces policy relevant knowledge for national authorities on a sound scientific basis. The institute has a specific role in the scientific advisory...

 2. Aspecten die de rol van PBL-onderzoekers beïnvloeden die werken op het raakvlak van wetenschap en beleid

  Het Planbureau voor de Leefomgeving produceert kennis voor de rijksoverheid die wetenschappelijk goed gefundeerd en beleidsrelevant moet zijn. Dat betekent dat het instituut een bepaalde rol...

 3. De Topsector Energie en energie-innovatie

  De Topsector Energie is één van de negen Topsectoren die het Kabinet heeft aangewezen om de Nederlandse economie nog sterker te maken. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken in de...

 4. Regionale 'Quality of Living' in Europa

  De Nederlandse provincies scoren relatief goed op 'Quality of Living' in Europa, maar als we economisch gezien tot de beste landen van de wereld willen behoren is verbetering van het...

 5. Regional Quality of Living in Europe

  A Regional Quality of Living Index (RQI) was developed for benchmarking European regions. This RQI for non-business-related indicators may help to improve the attractiveness of regions, thus...

 6. Towards a world of cities in 2050

  Expanding cities in developing countries pose great challenges on drinking water, sanitation, waste water and protection against floods. On request of UN Habitat, PBL Netherlands Environmental...

 7. Naar een wereld van steden in 2050

  In ontwikkelingslanden vormt de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en de bescherming tegen overstromingen. Daarover gaat het rapport ‘...

 8. Evaluating the societal quality of research carried out by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

  The evaluation of the societal quality of research is an important issue for PBL Netherlands Environmental Assessment Agency as its mission is to provide policy relevant knowledge. In view of the...

 9. Evaluatie van de maatschappelijke kwaliteit van PBL-onderzoek

  De evaluatie van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is een belangrijk punt voor het Planbureau voor de Leefomgeving, aangezien het zijn missie is om beleidsrelevante kennis te leveren....

 10. Share of raw material costs in total production costs

  The share of raw material costs in the total costs for producers can be calculated using different methods. This note compares two of these methods; the energy and material costs and the basic raw...