Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

495 resultaten
 1. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 2. Column Energie Actueel - Meer wind en zonne-energie: veel moeilijkheden, maar oplossingen denkbaar

  Het aandeel wind- en zonne-elektriciteit is snel aan het stijgen in de West-Europese brandstofmix. Dit stelt de elektriciteitsmarkt voor uitdagingen waarop we niet voorbereid zijn. Het is zinvol...

 3. Kleine kansen - grote gevolgen

  Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. De afgelopen twee jaar heeft...

 4. All models are wrong, but some models are useful

  In het aprilnummer van Tijdschrift voor Volkshuisvesting belicht PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi de praktijk van modelontwikkeling voor het woningmarktbeleid. In de jaren '90 en daarvoor lag...

 5. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 6. Bio-energieteelt: een onuitputtelijke bron?

  De inzet van biomassa voor bio-energie is één van de bouwstenen in de transitie naar een CO 2 -arme economie in 2050. Snelgroeiende bomen of grassen zijn grondstoffen voor biomassa, die ook...

 7. Milieueffecten van verhoging autobelastingen uit Begrotingsakkoord 2014 verwaarloosbaar

  De milieuwinst van de verhoging van de autobelastingen uit de Begrotingsafspraken 2014 is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op verzoek van het...

 8. Aandeel grondstofkosten in de totale productiekosten van bedrijven

  Het aandeel grondstofkosten in de productiekosten van bedrijven is op verschillende manieren te berekenen. In deze notitie worden twee van deze manieren, de energie- en materiaalkosten en de kale...

 9. Air pollution by ozone in Europe in summer 2003. Overview of exceedances of EC ozone treshold values during the summer season April-August 2003 and comparisons with previous years

  In the period 1995–2003 of reporting under the old ozone directive, there has been little or no change in the reported exceedances of ozone threshold values. This is not unexpected as reductions in...

 10. Aggregated indices for trends in eutrophication of different types of fresh water in the Netherlands

  As in many European countries, eutrophication of surface waters is a key problem in the Netherlands, caused by high concentrations of nitrogen (N) and phosphorus (P). For implementation of the EU...