Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De Staat van het Klimaat 2007

Overig type | 19-02-2008
Omslag van De Staat van het Klimaat 2007

De jaarlijkse inventarisatie van de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatonderzoek en klimaatbeleid is op dinsdag 19 februari in Nieuwspoort in Den Haag aangeboden aan minister-president Jan Peter Balkenende. De Staat van het Klimaat 2007 is samengesteld door het Platform Communication on Climate Change (PCCC) waarin vooraanstaande Nederlandse kennisinstituten op het gebied van klimaat samenwerken.

Klimaatnieuws 2007 op een rij gezet

Klimaatverandering, hoe dat aan te pakken en hoe we ons het best kunnen aanpassen, zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn uit onze huidige maatschappij. De ‘Staat van het Klimaat’ is een jaarlijks overzicht van nieuwe wetenschappelijke kennis en nieuw klimaatbeleid, bedoeld als bijdrage aan de brede maatschappelijke discussie op dit gebied.

Een veelvoud aan onderwerpen passeert de revue

Een greep uit de onderwerpen: wat hebben we concreet in 2007 gemerkt van de klimaatverandering, de betekenis van het vorige jaar verschenen IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties met ook een vertaling naar de Nederlandse situatie, nationaal en Europees beleid, waar mogelijk vergaande besluiten over zijn genomen, nieuwe technieken om CO2-uitstoot te verminderen en onderzoek naar het klimaatbestendig maken van Nederland.

Klimaatverandering 2007 kreeg veel aandacht in beleidsarena’s

Met de toename van het wetenschappelijk onderzoek groeit ook de kennis van het klimaatsysteem, die wordt ingezet bij de ontwikkeling van klimaatbeleid. De auteurs van de brochure signaleren veel beleidsontwikkelingen op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Om de klimaatverandering te temperen, wordt in Europa ingezet op meer energiebesparing, een groter aandeel hernieuwbare energie en versterking van het emissiehandelssysteem. Maar ook als we erin slagen om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen, verandert het klimaat. Natuurlijke en maatschappelijke sectoren moeten zich instellen hiermee om te gaan. In deze nieuwste Staat van het Klimaat worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd rond waterbeheer, omgaan met een groter overstromingsrisico en klimaatbestendiger natuur.

Platform Communication of Climate Change (PCCC)

Het PCCC is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse onderzoeksinstellingen Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), KNMI, Wageningen UR, ECN, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en NWO. De brochure kan hier worden gedownload of worden opgevraagd bij het PCCC.

Meer informatie

Auteur(s)PCCC
Publicatiedatum19-02-2008