Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

648 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Moet consumptie belangrijker worden in klimaatbeleid?

  De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze broeikasgasemissies niet echt verminderd hadden, maar we ze vooral...

 2. Overzicht van de energieontwikkelingen

  Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief...

 3. Global CO2 emissions: annual increase halves in 2008

  The very high oil prices until the summer of 2008 together with a worldwide financial crisis that started to affect activities in society worldwide, in particular in the second half of 2008, have...

 4. Actualisatie referentieramingen energie en emissies 2008 - 2020

  Dit rapport is een update van de referentieraming uit 2005. In deze actualisatie is de Global Economy -variant(GE-scenario) van de referentieramingen uit 2005 aangepast voor de nieuwe inzichten...

 5. De staat van het klimaat 2008

  Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa heeft 20 april het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘De Staat van het Klimaat 2008’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change...

 6. Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

  De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan...

 7. Kritische drempel-, dynamische modellerings- en effect analyse in Europa: CCE Status Rapport 2008

  Dit Engelstalige rapport behandelt de 2008 Europese database van ruimtelijk bepaalde kritische drempels en dynamische modelleringgegevens (2008-CL database). Het benadrukt het risico van de...

 8. Critical load, dynamic modelling and impact assessment in Europe: CCE Status Report 2008

  This report addresses the 2008 European database on spatially-specific critical loads and dynamic modelling parameters (2008 CL database). This report emphasises the risk of impacts caused by the...

 9. Perspectives on the future of nature in Europe: impacts and combinations

  Halting biodiversity loss in the EU requires substantial policy action. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future of nature, in search for new policy approaches. This...

 10. Ruimte in Cijfers 2008

  Hoeveel vierkante meter woonoppervlak hebben Nederlanders gemiddeld? In welke gemeenten bestaat meer dan de helft van de huishoudens uit alleenstaanden? Waar zijn de eengezinswoningen het duurst,...