Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

641 resultaten
 1. Actualisatie referentieramingen energie en emissies 2008 - 2020

  Dit rapport is een update van de referentieraming uit 2005. In deze actualisatie is de Global Economy -variant(GE-scenario) van de referentieramingen uit 2005 aangepast voor de nieuwe inzichten...

 2. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 3. De staat van het klimaat 2008

  Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa heeft 20 april het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘De Staat van het Klimaat 2008’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change...

 4. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 5. Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

  De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan...

 6. Kritische drempel-, dynamische modellerings- en effect analyse in Europa: CCE Status Rapport 2008

  Dit Engelstalige rapport behandelt de 2008 Europese database van ruimtelijk bepaalde kritische drempels en dynamische modelleringgegevens (2008-CL database). Het benadrukt het risico van de...

 7. Critical load, dynamic modelling and impact assessment in Europe: CCE Status Report 2008

  This report addresses the 2008 European database on spatially-specific critical loads and dynamic modelling parameters (2008 CL database). This report emphasises the risk of impacts caused by the...

 8. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands 2017

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emissions of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 9. Ruimte in Cijfers 2008

  Hoeveel vierkante meter woonoppervlak hebben Nederlanders gemiddeld? In welke gemeenten bestaat meer dan de helft van de huishoudens uit alleenstaanden? Waar zijn de eengezinswoningen het duurst,...

 10. Nederlands Informative Inventory Report 2008

  Deze Engelstalige toelichting op de officiële Nederlandse emissiecijfers voor verzurende stoffen geeft een beter zicht op de toepasbaarheid en afrekenbaarheid van die emissiecijfers. Er is en er...