Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

630 resultaten
 1. De staat van het klimaat 2008

  Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa heeft 20 april het eerste exemplaar in ontvangst genomen van ‘De Staat van het Klimaat 2008’. De brochure van het Platform Communication on Climate Change...

 2. Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

  De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan...

 3. Kritische drempel-, dynamische modellerings- en effect analyse in Europa: CCE Status Rapport 2008

  Dit Engelstalige rapport behandelt de 2008 Europese database van ruimtelijk bepaalde kritische drempels en dynamische modelleringgegevens (2008-CL database). Het benadrukt het risico van de...

 4. Critical load, dynamic modelling and impact assessment in Europe: CCE Status Report 2008

  This report addresses the 2008 European database on spatially-specific critical loads and dynamic modelling parameters (2008 CL database). This report emphasises the risk of impacts caused by the...

 5. Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

  In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid...

 6. Ruimte in Cijfers 2008

  Hoeveel vierkante meter woonoppervlak hebben Nederlanders gemiddeld? In welke gemeenten bestaat meer dan de helft van de huishoudens uit alleenstaanden? Waar zijn de eengezinswoningen het duurst,...

 7. Nederlands Informative Inventory Report 2008

  Deze Engelstalige toelichting op de officiële Nederlandse emissiecijfers voor verzurende stoffen geeft een beter zicht op de toepasbaarheid en afrekenbaarheid van die emissiecijfers. Er is en er...

 8. Natuurbalans 2008

  Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de...

 9. Netherlands Informative Inventory Report 2008

  This explanation of the official Dutch emission data provides a clear view on applicability and verification of emission inventories in the Netherlands up to 2006. It includes descriptions and...

 10. Nature Balance 2008 summary

  To improve the quality of marine habitats, it is necessary to make the fishery more sustainable, improve the water quality and restore the natural dynamics. For the North Sea, spatial regulation is...