Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

641 resultaten
 1. Netherlands Informative Inventory Report 2008

  This explanation of the official Dutch emission data provides a clear view on applicability and verification of emission inventories in the Netherlands up to 2006. It includes descriptions and...

 2. Natuurbalans 2008

  Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de...

 3. Nature Balance 2008 summary

  To improve the quality of marine habitats, it is necessary to make the fishery more sustainable, improve the water quality and restore the natural dynamics. For the North Sea, spatial regulation is...

 4. Ruimteconferentie 2008

  Op 28 oktober 2008 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving de jaarlijkse Ruimteconferentie, in de Cruise Terminal te Rotterdam. De Ruimteconferentie biedt een platform voor onderzoekers,...

 5. Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations

  The occurrence of many species in the EU is expected to decline further, making it difficult to achieve the 2050 policy vision. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future...

 6. Milieubalans 2008

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn alleen Europese...

 7. Evaluatie natuur- en landschapsbeleid. Achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008

  Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van...

 8. Realisatie Milieudoelen - Voortgangsrapport 2008

  De rapportage Realisatie Milieudoelen 2008 geeft een beknopt overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de milieudruk en milieukwaliteit. Deze rapportage beoogt het...

 9. Het Europese Klimaat- en Energiebeleidspakket van januari 2008: een verkennende analyse van de implicaties voor Nederland en andere lidstaten

  Nationale doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen krijgen minder betekenis als de voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar worden aangenomen door het Europese Parlement...

 10. Work program 2008

  A function of the Netherlands Environment Assessment Agency (MNP) is to provide support in seeking a political and societal balance between economic, ecological, spatial and socio-cultural...