Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

648 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Klimaatlessen uit Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk

  Sinds vijf partijen in januari hun initiatiefvoorstel voor een klimaatwet bij de Tweede Kamer hebben ingediend is het in ons land stil aan dit front en krijgt het gesprek over een nieuw kabinet...

 2. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 3. Nederlands Informative Inventory Report 2008

  Deze Engelstalige toelichting op de officiële Nederlandse emissiecijfers voor verzurende stoffen geeft een beter zicht op de toepasbaarheid en afrekenbaarheid van die emissiecijfers. Er is en er...

 4. Natuurbalans 2008

  Verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van natuurlijke dynamiek zijn nodig om de kwaliteit van de zeenatuur te verbeteren. Voor de Noordzee is ook de...

 5. Netherlands Informative Inventory Report 2008

  This explanation of the official Dutch emission data provides a clear view on applicability and verification of emission inventories in the Netherlands up to 2006. It includes descriptions and...

 6. Nature Balance 2008 summary

  To improve the quality of marine habitats, it is necessary to make the fishery more sustainable, improve the water quality and restore the natural dynamics. For the North Sea, spatial regulation is...

 7. Ruimteconferentie 2008

  Op 28 oktober 2008 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving de jaarlijkse Ruimteconferentie, in de Cruise Terminal te Rotterdam. De Ruimteconferentie biedt een platform voor onderzoekers,...

 8. Milieubalans 2008

  Nederland heeft veel baat bij Europees milieubeleid; het is vaak effectiever en goedkoper dan nationaal beleid. Maar omdat Nederland een dichtbevolkt en laaggelegen land is, zijn alleen Europese...

 9. Evaluatie natuur- en landschapsbeleid. Achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008

  Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van...

 10. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...