Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

630 resultaten
 1. Wetenschap en beleid verbinden

  In september 2015 neemt directeur Maarten Hajer afscheid van het PBL. Zijn termijn van 7 jaar zit erop. Dit waren tevens de eerste jaren van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat in 2008...

 2. Public private partnerships in development cooperation - Potential and pitfalls for inclusive green growth

  Public–private partnerships have become increasingly popular in global and Dutch development cooperation. This study assesses the potential contribution of partnerships to Inclusive Green Growth,...

 3. IMAGE strategy document 2015-2020

  This document describes the new research and development strategy for the IMAGE Framework, for the 2015–2020 period, based on current and emerging research and policy questions. The document sets...

 4. Eco-innovaties in gevestigde productieketens

  Het kabinet heeft een groenegroeiambitie. Een belangrijke sleutel voor groene groei zijn eco-innovaties die zijn gericht op het voorkomen of reduceren van de milieubelasting van producten en...

 5. Trends in Nederlandse voetafdrukken

  Voetafdrukken bieden informatie over de gevolgen van Nederlandse consumptie voor de milieudruk in binnen- en buitenland. De koolstofvoetafdruk van Nederland nam licht toe in de periode 1995-2011....

 6. Methoden en basisgegevens voor het schatten van gezondheidseffecten door blootstelling aan fijnstof en ozon

  In 2015 verscheen de MKBA-studie ‘De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen’, opgesteld door PBL, RIVM en...

 7. Corporaties en betaalrisico’s

  In de periode 2002-2012 is het aandeel huishoudens met een betaalrisico fors toegenomen tot 13% (de Groot e.a., 2014). Vooral in de huursector heeft een groot aandeel huishoudens te weinig inkomen...

 8. Impact of car sharing on mobility and CO2 emissions

  Many people are used to occasionally sharing their car with friends or family. Car sharing via an organisation that brings together supply and demand and takes care of insurances and payments,...

 9. Samen werken aan schoon water levert voordelen voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur

  Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermings-middelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van ...

 10. Trendextrapolatiemodel voor vrachtautoparken

  Het aandeel van jonge vrachtauto’s in de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van vrachtautoparken neemt sterk af dankzij de recente invoering van de euro-6 norm voor uitlaatgasemissies. Dit blijkt...