Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

945 resultaten
 1. Towards a safe operating space for the Netherlands

  This policy brief discusses normative choices in setting national policy targets that are in line with SDG ambitions related to global environmental challenges. Based on scientific insights into...

 2. Reducing global GHG emissions by replicating successful sector examples: the ‘good practice policies’ scenario

  This article shows the potential impact on global greenhous gas (GHG) emissions in 2030, if all countries were to implement sectoral climate policies similar to successful examples already...

 3. Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

  Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO 2 -emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in twintig jaar met 33%...

 4. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 5. New Dynamics in Global Environmental Governance

  In the face of urgency of addressing global sustainability challenges and limited political will and capacity at national and international governmental levels to take effective action, new agents...

 6. Regio Deals

  Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals te sluiten. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. De...

 7. Exploring spatiotemporal changes of the Yangtze River (Changjiang) nitrogen and phosphorus sources, retention and export to the East China Sea and Yellow Sea

  Since 1900, N export by the Yangtze river increased 17-fold and that of P 7-fold. This dramatic increase in coastal nutrient loading could lead to declining oxygen concentrations waters, and the...

 8. GHG mitigation scenarios for major emitting countries: an overview of recently adopted policies

  NewClimate Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and IIASA present an overview of on climate change mitigation policies in 25 major emitting countries/regions that have been...

 9. The Emerging Governance Landscape around Zero Deforestation Pledges. Insights into dynamics and effects of zero deforestation pledges.

  Voluntary commitments to eliminate or reduce deforestation are developing into a powerful framing of global activities to combat deforestation and forest degradation. With the demand for...

 10. Developments in monitoring climate change adaptation in urban areas. Quick scan of experiences outside the Netherlands.

  In support of the Dutch Delta Programme on Spatial Adaptation, PBL has conducted a quick scan of developments outside the Netherlands in methods to monitor the impact (output and outcome) of...