Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

871 resultaten
 1. Contrasting changes in bird abundance and diversity (1971-2010)

  A large variety of measures and indicators is available to capture aspects of biodiversity change. Which are the most informative?

 2. Natural capital in the Netherlands: Recognising its true value

  Nature provides all kinds of goods and services that offer economic opportunities, such as a water, food, building materials and recreation areas. However, this 'natural capital' is under...

 3. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...

 4. Energiebesparing in de woningvoorraad

  In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten...

 5. Carbon budgets and energy transition pathways

  Scenarios from integrated assessment models can provide insights into how carbon budgets relate to other policy-relevant indicators by including information on how fast and by how much emissions...

 6. Jaarverslag 2015

  Jaarverslag van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2015.

 7. Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU

  Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in 15 EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor tussen 2001 – 2010 gedaald...

 8. Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

  Het PBL heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw binnen de stad, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tussen nu en 2050. Uit de studie blijkt dat er nog volop ruimte is voor...

 9. Energy, land-use and greenhouse gas emissions trajectories under a green growth paradigm

  This paper describes the possible developments in global energy use and production, land use, emissions and climate changes following the SSP1 (Shared Socioeconomic Pathways) storyline, a...

 10. Multi-regionale handelsdata voor Europa in 2010

  Op verzoek van Europa heeft het PBL een update gemaakt van een bestaande database met regionale handelsgegevens. Het recente Europese regionaal beleid legt de nadruk op place based development en...