Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

719 resultaten
 1. Vergroening aanschafbelasting personenauto’s effectief

  De aanschafbelasting voor personenauto’s (de bpm) is sinds 2006 steeds sterker afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Hiermee probeert de overheid de verkoop van zuinige auto’s met lage CO2-...

 2. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 3. Bio-energieteelt: een onuitputtelijke bron?

  De inzet van biomassa voor bio-energie is één van de bouwstenen in de transitie naar een CO 2 -arme economie in 2050. Snelgroeiende bomen of grassen zijn grondstoffen voor biomassa, die ook...

 4. Milieueffecten van verhoging autobelastingen uit Begrotingsakkoord 2014 verwaarloosbaar

  De milieuwinst van de verhoging van de autobelastingen uit de Begrotingsafspraken 2014 is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) op verzoek van het...

 5. Aandeel grondstofkosten in de totale productiekosten van bedrijven

  Het aandeel grondstofkosten in de productiekosten van bedrijven is op verschillende manieren te berekenen. In deze notitie worden twee van deze manieren, de energie- en materiaalkosten en de kale...

 6. Multi-model comparison of the economic and energy implications for China and India in an international climate regime

  This paper presents a modeling comparison on how stabilization of global climate change at about 2 °C above the pre-industrial level could affect economic and energy systems development in China...

 7. Uncertainty in Carbon Capture and Storage (CCS) deployment projections: a cross-model comparison exercise

  Carbon Capture and Storage (CCS) can be a valuable CO 2 mitigation option, but what role CCS will play in the future is uncertain. In this paper we analyze the results of different integrated...

 8. Demografische ontwikkelingen 2010-2040: ruimtelijke effecten en regionale diversiteit

  Tot 2040 staan Nederland grote demografische veranderingen te wachten. Zoals de vergrijzing, en de bevolkingskrimp die nu al in delen van het land optreedt. In veel gebieden staat niet vast of en...

 9. Concurrerend gebruik van landbouwgrond: bio-energie versus dierlijke producten

  De oppervlakte landbouwgrond op de wereld is beperkt. Dat roept de vraag op waarvoor we die grond het beste kunnen inzetten. Een halvering van de Nederlandse vlees- en zuivelconsumptie kan een...

 10. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...