Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

905 resultaten
 1. Perspectives on the future of nature in Europe: impacts and combinations

  Halting biodiversity loss in the EU requires substantial policy action. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future of nature, in search for new policy approaches. This...

 2. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 3. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

  Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot...

 4. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 5. Fietsen leidt tot langer en gezond leven

  Ondanks het groeiende aantal dodelijke ongevallen onder oudere e-bikers, leidt fietsen toch tot een langer en gezond leven. In het kader van het internationale congres Velo-city 2017 zet...

 6. Contrasting changes in bird abundance and diversity (1971-2010)

  A large variety of measures and indicators is available to capture aspects of biodiversity change. Which are the most informative?

 7. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands, 1990–2015: Netherlands Informative Inventory Report 2017

  In the 2017 Informative Inventory Report (IIR) by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Dutch emission data on transboundary air polluting substances have been...

 8. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 9. Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

  In deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook bespreken we de kwantificering van de...

 10. Duitse klimaatambities zetten Nederland onder druk

  Een jaar na de klimaattop van Parijs legde Duitsland eind 2016 een Klimaatplan 2050 voor. Het plan heeft vooral het karakter van een politieke agenda. Inhoudelijk moet het verder worden uitgewerkt...