Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

873 resultaten
 1. Contrasting changes in bird abundance and diversity (1971-2010)

  A large variety of measures and indicators is available to capture aspects of biodiversity change. Which are the most informative?

 2. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 3. Column Pieter Boot- De elektriciteitsmarkt in zwaar weer

  Op 15 september werd de Britse elektriciteitsmarkt als mechanisme om investeringen tot stand te brengen ten grave gedragen. Zonder tromgeroffelkwam een einde aan de bakermat van de Europese...

 4. Natural capital in the Netherlands: Recognising its true value

  Nature provides all kinds of goods and services that offer economic opportunities, such as a water, food, building materials and recreation areas. However, this 'natural capital' is under...

 5. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...

 6. Energiebesparing in de woningvoorraad

  In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten...

 7. Carbon budgets and energy transition pathways

  Scenarios from integrated assessment models can provide insights into how carbon budgets relate to other policy-relevant indicators by including information on how fast and by how much emissions...

 8. Jaarverslag 2015

  Jaarverslag van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2015.

 9. Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU

  Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in 15 EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor tussen 2001 – 2010 gedaald...

 10. Multi-regionale handelsdata voor Europa in 2010

  Op verzoek van Europa heeft het PBL een update gemaakt van een bestaande database met regionale handelsgegevens. Het recente Europese regionaal beleid legt de nadruk op place based development en...