Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

548 resultaten
 1. The Netherlands in 2040: A country of regions - Spatial Outlook 2011

  For many years spatial and transport planning has been a process of guiding and directing growth. Population, housing stock, jobs and kilometres travelled more or less continuously increased for...

 2. Regional population and household projections, 2011–2040: Marked regional differences

  The regional population and household projections for 2011 to 2040 presents future developments in the population and number of households per municipality in the Netherlands. This article...

 3. Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio’s

  Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de bevolkings-, mobiliteits- en werkgelegenheidsgroei die decennialang gemeengoed was, vlakt af. Er ontstaat een grotere diversiteit: regio'...

 4. Perspectives on the Future of Nature in Europe: Visualisation

  During the development of the perspectives on European nature, for the Nature Outlook project, several visualisation techniques were combined:  photographs, icons, thematic maps, artist impressions...

 5. Het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving: Algemene beschrijving

  Algemene beschrijving van het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. De werking en het nut van het model worden geïllustreerd met beleidsvarianten waaronder...

 6. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 7. Innovating Spatial Planning in China: Dutch planning experience in view of China's challenges and opportunities

  This study was carried out in the context of international cooperation in the China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED). The CCICED is an advisory board...

 8. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040

  De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland zal de...

 9. Langetermijntrend in mondiale CO2-emissies; 2011 rapport

  In 2010 is de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) met ruim 5 procent toegenomen, na een daling van 1 procent in 2009. De industrielanden zijn gezamenlijk op koers om hun Kyoto-doel...

 10. Long-term trend in global CO2 emissions; 2011 report

  After a 1 % decline in 2009, global carbon dioxide (CO 2 ) emissions increased by more than 5 % in 2010, which is unprecedented in the last two decades. The industrialised countries that ratified...