Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

545 resultaten
 1. Food in a green light – A systems approach to sustainable food

  Making Europe’s production, consumption and trade in food environmentally sustainable is possible, but requires a major shift in public attitudes, policies and knowledge, as well as seizing current...

 2. Long-term trend in global CO2 emissions; 2011 report

  After a 1 % decline in 2009, global carbon dioxide (CO 2 ) emissions increased by more than 5 % in 2010, which is unprecedented in the last two decades. The industrialised countries that ratified...

 3. Sustainability Monitor for the Netherlands 2011

  Quality of life is high in the Netherlands, also compared to other European countries, but it seems impossible to retain this level of prosperity, in the long run. More innovation, better education...

 4. Monitor Duurzaam Nederland 2011

  De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, ook in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn. Meer innovatie, beter onderwijs...

 5. Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

  Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot...

 6. Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2011

  Deze publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM) presenteert nieuwe kaarten die de concentraties van zeven luchtverontreinigende stoffen in Nederland weergegeven. Tevens...

 7. Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015

  Nederland kan zijn internationale verplichtingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen tot en met 2015 zeer waarschijnlijk nakomen, deels door de aankoop van buitenlandse emissierechten. Voor...

 8. Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs

  Based on their recent studies on the relation between environment and human development, the PBL has contributed to the World Bank’s Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving...

 9. Omgevingsbeleid op een tweesprong

  De policy brief 'Omgevingsbeleid op een tweesprong' verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor...

 10. Blog Energiepodium - Moet consumptie belangrijker worden in klimaatbeleid?

  De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze broeikasgasemissies niet echt verminderd hadden, maar we ze vooral...