Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s

Presentatie | 27-02-2013

Bedrijven kunnen belangrijke voordelen ontlenen aan de regio waarin ze zijn gevestigd. Om die reden werkt de Nederlandse overheid aan ‘een excellent vestigingsklimaat’ dat de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven ondersteunt. Waar bestaat dit vestigingsklimaat uit? En is het op dit moment voldoende op orde om de internationale concurrentie aan te kunnen? Met de informatie in deze studie kunnen regio’s een concurrentiestrategie formuleren die aansluit bij het opbouwen van dit concurrerende vestigingsklimaat.

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/presentaties/PBL_2013-De-internationale-concurrentiepositie-van-de-topsectoren-in-de-regio-Plenaire-presentatie-4-maart%202013-Otto%20Raspe.pdf

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) voor alle Nederlandse provincies (en de buitenlandse grensregio’s) allerlei relevante factoren uit het regionale vestigingsklimaat vergeleken met die van de belangrijkste Europese concurrerende regio’s. Per sector in de regio resulteert dit in informatie over hoe vestigingsfactoren - zoals de kwaliteit van de fysieke infrastructuur, kennisinfrastructuur, agglomeratiekracht, clusterkracht en human capital factoren - zich verhouden tot die regio’s die er daadwerkelijk toe doen wanneer bedrijven concurreren bij het exporteren van hun goederen en diensten of wanneer regio’s buitenlandse investeringen (bedrijven) willen aantrekken. Dit is de basis voor de verdere uitwerking van een investeringsagenda die resulteert in een excellent vestigingsklimaat.

Kaart met 22 regio's

Symposium

De vergelijkingen (‘benchmarks’) staan centraal in een symposium dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het ministerie van Economische Zaken op 4 maart 2013 samen met het PBL organiseren. Het symposium staat in het teken van de strategieën die regio’s kunnen voeren om de concurrentiepositie te versterken. Samen met beleidsmakers uit de regio’s zal interactief worden nagedacht over welke concurrentiestrategieën regio’s kunnen volgen, welke vestigingsplaatsfactoren dan van belang zijn en hoe zich dit verhoudt met de andere regio’s, Nederland als geheel en het internationale speelveld. Belangrijke input bij dit symposium is, naast de benchmarks, een notitie dat het PBL schreef over ‘werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s’.

Downloads

Hier kunt u de vergelijkingen voor de verschillende regio’s downloaden in pdf en als powerpoint

Trier

Bibliografie
Auteur(s)Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen, Frank van Dongen
Publicatiedatum27-02-2013
BijeenkomstSymposium “Werken aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse regio's”
LocatieVROM-Pub, Rijnstraat 8, Den Haag