Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4281 resultaten
 1. Early action on Paris Agreement allows for more time to change energy systems

  The IMAGE integrated assessment model was used to develop a set of scenarios to evaluate the Nationally Determined Contributions (NDCs) submitted by Parties under the Paris Agreement. The scenarios...

 2. Perspectives on the future of nature in Europe: impacts and combinations

  Halting biodiversity loss in the EU requires substantial policy action. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future of nature, in search for new policy approaches. This...

 3. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: woningbouwveronderstellingen

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In...

 4. Triomf van de stedelijke voorkeur

  De stad is in trek. Niet alleen onder jongeren, op zoek naar een opleiding, naar werk en naar een partner, maar ook onder gezinnen. Na decennia van vertrekoverschotten door suburbanisatie groeien...

 5. Ervaringen met de Britse koolstofprijsvloer

  Groot-Brittannie heeft sinds enkele jaren een eigen koolstofprijs in de elektriciteitsvoorziening. Deze heeft bijgedragen aan een zeer sterke vermindering van de elektriciteitsproductie door...

 6. Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability

  Realising the aspirations of the “Sustainable Development Goals” (SDGs) to reduce inequality, limit ecological damage, and secure resilient livelihoods is a grand challenge for sustainability...

 7. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

  Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot...

 8. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 9. Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2017

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 worden...

 10. Maatschappelijk vastgoed in verandering

  Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.  Deze gebouwen en hun...