Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4346 resultaten
 1. Greenhouse gas emission curves for advanced biofuel supply chains

  Most climate change mitigation scenarios that are consistent with the 1.5–2 °C target rely on a large-scale contribution from biomass, including advanced (second-generation) biofuels. However, land...

 2. Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval

  Deze studie verkent de mogelijkheden voor het heffen van belastingen op grondstoffen en materialen, en sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en de verschuiving van de...

 3. Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit...

 4. Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose

  Deze publicatie bevat een analyse van enerzijds de trefzekerheid en anderzijds de stabiliteit wat betreft de voorspelde bevolkingsgroei van de reeks van regionale bevolkingsprognoses van het PBL en...

 5. Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

  Volgens de recente PBL-studie ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ heeft Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale...

 6. The implication of the Paris Climate Agreement for the Dutch climate policy objectives

  By ratifying the Paris Climate Agreement, the Netherlands has committed to pursuing an ambitious climate policy. There are various methods for translating global targets into national policy...

 7. Middeninkomens op de woningmarkt: ruimte op een krap speelveld

  Middeninkomens hebben beperkt toegang tot de sociale huursector, maar verdienen ook niet altijd genoeg om een vrijehuursectorwoning te betalen. Deze studie brengt in beeld waar middeninkomens wonen...

 8. Blog Energiepodium - Samenwerken met buitenland bereikt meer en bespaart kosten

  Het nieuwe kabinet heeft grote ambities op het terrein van energie- en klimaatbeleid. Kern daarvan is dat we de broeikasgasemissies met 49 procent willen terugbrengen, maar dat dit doel verder...

 9. Limiting global temperature change to 1.5 °C

  There are several important factors that influence the size of the carbon budgets that are consistent with the ambition of the Paris Climate Agreement ‘to limit global temperature increase to well...

 10. Global consequences of afforestation and bioenergy cultivation on ecosystem service indicators

  Land management for carbon storage is discussed as being indispensable for climate change mitigation because of its large potential to remove carbon dioxide from the atmosphere, and to avoid...