Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4384 resultaten
 1. Understanding the social geographies of urban regions

  Economic restructuring and changing demographic and migration patterns have significantly altered the composition of the population in urban regions. Although there is evidence of employees in...

 2. Blog Energiepodium - De goede wensen voor het nieuwe jaar

  Mogelijk brengt 2018 ons inzake energie en klimaat de afronding van een al enige tijd lopend denkproces. Het Regeerakkoord heeft daarvan de contouren geschetst: minimaal 49 procent reductie van...

 3. National Energy Outlook 2017

  Renewable energy generation and energy saving are increasing, energy consumption and greenhouse gas emissions are decreasing. However, various targets for energy and climate for 2020, will not be...

 4. Het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving: Algemene beschrijving

  Algemene beschrijving van het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. De werking en het nut van het model worden geïllustreerd met beleidsvarianten waaronder...

 5. Nitrogen leaching from natural ecosystems under global change: a modelling study

  To study global nitrogen (N) leaching from natural ecosystems under changing N deposition, climate, and atmospheric CO 2 , we performed a factorial model experiment for the period 1901–2006...

 6. Trends in de mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2017 rapport

  De uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen wordt gerapporteerd voor 2016. De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met circa 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton...

 7. Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2017 report

  CO 2 emissions and total global greenhouse gas emissions are reported for 2016. Total global greenhouse gas emissions continued to increase by about 0.5% in 2016, reaching 49.3 gigatonnes in CO...

 8. Perspectives on the Future of Nature in Europe: Visualisation

  During the development of the perspectives on European nature, for the Nature Outlook project, several visualisation techniques were combined:  photographs, icons, thematic maps, artist impressions...

 9. Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

  Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose...

 10. Global partnerships for inclusive and sustainable agricultural development

  It is crucial that, over the next decades, substantial investments are made in agricultural productivity improvement and food security in the developing world. Public–private partnerships are to...