Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4300 resultaten
 1. Ervaringen met de Britse koolstofprijsvloer

  Groot-Brittannie heeft sinds enkele jaren een eigen koolstofprijs in de elektriciteitsvoorziening. Deze heeft bijgedragen aan een zeer sterke vermindering van de elektriciteitsproductie door...

 2. Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability

  Realising the aspirations of the “Sustainable Development Goals” (SDGs) to reduce inequality, limit ecological damage, and secure resilient livelihoods is a grand challenge for sustainability...

 3. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

  Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot...

 4. Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2017

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 worden...

 5. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 6. Maatschappelijk vastgoed in verandering

  Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.  Deze gebouwen en hun...

 7. Regionaal-economische groei in Nederland - Een typologie van regio’s

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s met verschillende economische groeipaden en...

 8. How natural capital delivers ecosystem services: A typology derived from a systematic review

  To help decision-makers understand the links between natural capital and ecosystem services (i.e. nature’s contribution to people) a simple typology was developed showing how attributes of natural...

 9. Blog Energiepodium - Klimaatlessen uit Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk

  Sinds vijf partijen in januari hun initiatiefvoorstel voor een klimaatwet bij de Tweede Kamer hebben ingediend is het in ons land stil aan dit front en krijgt het gesprek over een nieuw kabinet...

 10. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel...