Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4373 resultaten
 1. Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering

  Voor het Deltaprogramma 2015 zijn er nieuwe waterveiligheidsnormen opgesteld, die de gewenste hoogte en sterkte van de dijken vaststellen. Een belangrijke basis voor deze normen zijn de kosten-...

 2. De blootstelling van Nederlandse en Europese regio’s aan de Brexit

  In dit artikel laten we zien dat 10-17% van GDP in regio’s in het Verenigd Koninkrijk is blootgesteld aan de gevolgen van een Brexit. Dit is veel meer dan in andere Europese landen. Alleen de Ierse...

 3. The continental divide? Economic exposure to Brexit in regions and countries on both sides of The Channel

  In this article we demonstrate that 10-17% of regional GDP in the UK regions is exposed to a Brexit. This is far more than regions in other countries. Only regions in the Republic of Ireland face...

 4. Van wie is het landschap?

  Het Nederlandse landschap is van iedereen, maar van sommigen net wat meer dan anderen. Eigendom van grond geeft zeggenschap over grondgebruik; grondgebruikers moeten op hun beurt rekening houden...

 5. Blog Energiepodium - Klimaatakkoord en -wet prima, maar invulling is bepalend

  Het kabinet laat er bij het energie- en klimaatbeleid geen gras over groeien. Het regeerakkoord voorziet een drieslag: afspraken met mede-overheden om energie en klimaat integraal onderdeel te...

 6. Scenarios towards limiting global mean temperature increase below 1.5 °C

  The 2015 Paris Agreement calls for countries to pursue efforts to limit global-mean temperature rise to 1.5 °C. The transition pathways that can meet such a target have not, however, been...

 7. Relative price increase for nature and ecosystem services

  In 2015, the Dutch working group on discount rates recommended using the standard discount rate in cost-benefit analyses (CBAs) of nature, while taking into account annual relative price increases...

 8. De discontovoet voor natuur, de relatieve prijsstijging voor ecosysteemdiensten

  In 2015 adviseerde de werkgroep discontovoet dat natuureffecten zwaarder moeten worden meegewogen in maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s). In deze beleidsbrief geeft het PBL een...

 9. Landschap in maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren...

 10. Forms and subannual variability of nitrogen and phosphorus loading to global river networks over the 20th century

  Nitrogen (N) and phosphorus (P) loading of global aquatic ecosystems has doubled during the 20th century and at the same time has the nutrient composition been disturbed by increasing proportions...