Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4260 resultaten
 1. Regionaal-economische groei in Nederland - Een typologie van regio’s

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s met verschillende economische groeipaden en...

 2. How natural capital delivers ecosystem services: A typology derived from a systematic review

  To help decision-makers understand the links between natural capital and ecosystem services (i.e. nature’s contribution to people) a simple typology was developed showing how attributes of natural...

 3. Blog Energiepodium - Klimaatlessen uit Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk

  Sinds vijf partijen in januari hun initiatiefvoorstel voor een klimaatwet bij de Tweede Kamer hebben ingediend is het in ons land stil aan dit front en krijgt het gesprek over een nieuw kabinet...

 4. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel...

 5. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 6. Bevolkingstrends in Flevoland

  Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in...

 7. Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening

  Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en vele pakken deze rol ook op. Deze studie onderzoekt in hoeverre gemeenten er in de praktijk in slagen om hun ambities voor een...

 8. Fietsen leidt tot langer en gezond leven

  Ondanks het groeiende aantal dodelijke ongevallen onder oudere e-bikers, leidt fietsen toch tot een langer en gezond leven. In het kader van het internationale congres Velo-city 2017 zet...

 9. Impact of LULCC on the emission of BVOCs during the 21st century

  Land-use and land-cover change (LULCC) is one of the key drivers of anthropogenic climate change. In addition to greenhouse gases such as CO 2 or CH 4 , LULCC affects also the emission of...

 10. Modeling the Effects of Future Growing Demand for Charcoal in the Tropics

  Global demand for charcoal is increasing mainly due to urban population in developing countries. More than half the global population now lives in cities, and urban-dwellers are restricted to...