Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Regionale bevolkingsprognose

Regionale bevolkingsprognose

Iedere 3 jaar actualiseert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. De meest recente versie is van september 2016. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS.

De prognoseresultaten zijn hier op verschillende manieren te bekijken. De hoofdlijnen staan op deze website, maar u kunt ook zelf de data downloaden (xlsx of ods). Verder kunt u de ontwikkeling van de regionale gegevens door de tijd heen bekijken en downloaden in (dynamische) kaarten. De 67%-prognose-intervallen zijn bij de onderzoekers van PBL en CBS op te vragen.

Prognoses in beeld

Bekijk alle kaarten van de bevolkings- en huishoudenontwikkelingen voor meerdere jaren.

Rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Links naar nieuwsbericht, artikel en video bij het verschijnen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016:

Download open data-tabellen

Download spreadsheets met de belangrijkste resultaten van de PBL regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016:

Ga naar de downloadpagina met open data tabellen van de prognoses van 2016 en 2013.

    Overige organisaties

    Zie ook de websites van overige organisaties die zich, al dan niet in samenwerking met het PBL, bezig houden met bevolkings- en huishoudens-ontwikkelingen in Nederland.

    Literatuur

    Lees wat de opzet, de achter- gronden en de veronderstellingen zijn van de regionale bevolkings- en huishoudensprognose en daarnaast over de methodiek van het model PEARL waarmee de prognose wordt gemaakt. Tevens vindt u hier de gepubliceerde rapporten en artikelen over de (huidige en vorige) prognose(s).

    Relevante onderwerpen