Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

21 resultaten
 1. Andre van Lammeren

  Dr. ir. A.C.A.P. (André) van Lammeren is sinds 1 januari 2017 Onderdirecteur van het PBL. Daarvoor was hij directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur bij de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving bij...

 2. Andre van Lammeren

 3. André van Lammeren per januari 2017 nieuwe onderdirecteur PBL

  Dr. ir. André van Lammeren is per 1 januari 2017 benoemd tot onderdirecteur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij volgt ir. Reinier van den Berg op, die per 1 februari met vervroegd...

 4. Convenant PBL en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Op 12 juli 2018 hebben de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuw convenant afgesloten over additionele taken die het...

 5. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 6. SignalenCafé Infrastructuur: Digitale dilemma’s, hoe houden we de publieke waarden in balans?

  Digitalisering is alomtegenwoordig en heeft grote voordelen. Met de OV-app vinden we de snelste route van station A naar evenement B, het navigatiesysteem in onze auto helpt files te omzeilen, en...

 7. PBL-nieuwsbrief 10 november 2016: 'Tweegradendoelstelling: Qua emissiereductie halverwege, maar qua kosten pas op een derde'

  Deze nieuwsbrief van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat een selectie van recente ... landen op koers om klimaatdoelen te halen André van Lammeren per januari 2017 nieuwe onderdirecteur PBL ...
 8. De Topsector Energie en energie-innovatie

  De Topsector Energie is één van de negen Topsectoren die het Kabinet heeft aangewezen om de Nederlandse economie nog sterker te maken. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken in de...

 9. Directie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving staat onder leiding van prof. dr. ir. Hans Mommaas (directeur) en dr. ir. André van Lammeren (onderdirecteur). Directie Directie ...
 10. Management

  Hans Mommaas is Director-General of PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. André van Lammeren is the Deputy Director. ...