Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

In Nederland zijn 85.000 circulaire activiteiten, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door

11-01-2019

Dit concludeert het PBL in het rapport Circulaire Economie in kaart. Met deze inventarisatie brengt het PBL voor het eerst in de volle breedte de circulaire activiteiten in de Nederlandse economie in beeld.

Geef stadsranden een zelfstandige plek in het regionale omgevingsbeleid

20-12-2018

De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’.

PBL: Omgevingsvisie is méér dan optelsom sectorale opgaven

19-12-2018

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig.

Onder de aandacht

PBL reageert op Stichting Agri Facts

Recente aantijgingen van de Stichting Agri Facts naar aanleiding van een in 2014 verschenen PBL-publicatiebericht over een Engelstalig wetenschappelijk artikel zijn onjuist.

Stadsranden - schakelzones tussen stad en land

Deze nieuwe PBL-studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Zorg om banen in de ouderenzorg

75-plussers wonen vaak langer zelfstandig, maar kunnen daarbij ondersteuning nodig hebben. Het aantal mensen dat die zorg kan leveren, neemt de komende decennia af. Deze webpublicatie verkent 2 mogelijke oplossingen.

Blog studie 'Meten met twee maten'

'Tot nu toe hadden we alleen inzicht in de gevolgen van maatregelen voor de gemiddelde energierekening. Juist nu naar verwachting de energietransitie verder wordt ingezet, is het van belang om specifieker te kunnen kijken naar de gevolgen voor betaalbaarheid van de energierekening per inkomensgroep', schrijven twee PBL-onderzoekers in een blog.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?