Lange-termijn bevolkingsscenario's voor Nederland

In het rapport: 'Lange-termijn bevolkingsscenario's voor Nederland' (2004) is beschreven hoe de bevolkingsomvang en de leeftijdstructuur de komende 40 jaar zal gaan veranderen als gevolg van veranderingen in geboorte, sterfte en migratie.

In maart 2005 is het rapport ‘Scenario’s voor huishoudensontwikkelingen in Nederland’ verschenen waarin de belangrijkste onzekerheden geschetst worden aan de hand van vier mogelijke toekomstscenario’s, uiteraard mede gebaseerd op de uitkomsten van de bevolkingsscenario’s.

De belangrijkste resultaten uit deze twee rapporten worden hier gepresenteerd.  De onzekerheid over toekomstige bevolkingsontwikkelingen in Nederland wordt geschetst aan de hand van een viertal mogelijke toekomstscenario's.   

U kunt ook de gehele rapporten downloaden op de volgende pagina's:

De achterliggende data is besschikbaar in de volgende Excel bestanden: