Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Recente trend uitstoot broeikasgassen Nederland

Nieuwsbericht | 10-12-2003

In 2002 lag de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in Nederland 3 procent boven het basisjaar 1990, berekend volgens het Kyoto protocol maar gecorrigeerd voor de relatief zachte winter van 2002. Zonder temperatuurcorrectie zijn de emissies in 2002 vrijwel gelijk aan die van het basisjaar.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Emissieregistratie.Deze trend wordt enerzijds bepaald door de toename van de CO2-emissies met 10 procent (met temperatuurcorrectie: 13 procent). Daarentegen nam de uitstoot van de andere broeikasgassen echter met bijna 30 procent af. Voor methaan was de afname ruim 30 procent, voor lachgas circa 7 procent en de uitstoot van fluorhoudende gassen daalde met ruim 50 procent.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).