Aandacht voor het landschap

Het PBL- Signalenrapport Landschapsinclusief denken en doen wordt gepresenteerd tijdens het seminar Aandacht voor het Landschap op 11 november 2019.

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten. 

Het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, het natuurbeleid en veranderingen in de landbouw leggen steeds meer claims op het landschap. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zonneparken, windmolenparken, grote distributiecentra en nieuwe woonwijken.

In het huidige omgevingsbeleid is het landschap vaak een sluitpost met als gevolg dat de kwaliteit van ons landschap onder druk staat en zorg over de toekomst van het Nederlandse landschap toeneemt. Het landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd en de zorg voor het landschap heeft geen volwaardige plek gekregen in de Omgevingswet. Landschap is een publiek belang en daarmee is maatschappelijk draagvlak noodzakelijk voor alle ingrepen in het landschap.

Programma (onder voorbehoud)

14.30u Inloop met koffie
15.15u Toelichting op rapport door PBL-onderzoekers Frank van Dam en Leo Pols
15.25u Gedeputeerden Gert Harm ten Bolscher  (provincie Overijssel)en Esther Rommel (provincie Noord-Holland) presenteren achtereenvolgens een casus
15.45u Dialoog met de zaal naar aanleiding van de casussen
16.00u Paneldiscussie olv moderator Nathan de Groot met Johan Osinga, DG LNV, Emiel Reiding directeur NOVI BZK, Rijksadviseur Berno Strootman en Jannemarie de Jonge (Wing)

Aanmelden 

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *