Dialoog tussen wetenschap en omgevingsbeleid

Slotbijeenkomst van serie inspiratiecolleges ‘Strategisch onderzoek in de politieke arena’

Er treden grote veranderingen op in het omgevingsbeleid en in de samenleving met belangrijke gevolgen voor het strategisch onderzoek en het gebruik ervan in het beleid. Zo nemen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds meer zelf initiatieven om de leefomgeving te verbeteren en verwachten overheden dat ook van hen. Daarnaast wordt het omgevingsbeleid aan de ene kant meer regionaal en lokaal en aan de andere kant meer Europees en mondiaal. Verder digitaliseert wetenschappelijke kennis, waaronder strategisch onderzoek, steeds meer wat de toegankelijkheid ervan bevordert, maar er ook voor zorgt dat zij sneller in opspraak raakt.

De bijeenkomst Dialoog tussen wetenschap en omgevingsbeleid, die de PBL Academie organiseert, gaat over deze veranderingen en wat zij betekenen voor het strategisch onderzoek voor het omgevingsbeleid. Tijdens de bijeenkomst gaan Cora Smelik (gedeputeerde provincie Flevoland) en Siebe Riedstra (voormalig secretaris-generaal van het ministerie van I&W) in discussie met Hans Mommaas (directeur PBL) en Kim Putters (directeur SCP) en met het publiek. De discussies hebben het karakter van een Socratisch gesprek, waarbij Bas Arts (chief scientist PBL) aan de hand van vragen stap voor stap op zoek naar antwoorden gaat en steeds de link met de beleidspraktijk legt.

Portretfoto's van Cora Smelik, Siebe Riedstra, Hans Mommaas en Kim Putters
Cora Smelik, Siebe Riedstra, Hans Mommaas, Kim Putters (vanaf linksboven met de klok mee)

Programma

Tijdstip Omschrijving
14:00 Inloop
14:30 Welkom
14:40 Gespreksronde I: Veranderingen in het speelveld van wetenschap, beleid en samenleving
Bas Arts vraagt Cora Smelik en Siebe Riedstra naar de belangrijkste veranderingen die in het speelveld optreden, welke uitdagingen deze veranderingen het omgevingsbeleid opleveren  en wat ze voor het gebruik van strategisch onderzoek in het beleid betekenen. Daarna reageren Hans Mommaas en Kim Putters op de inzichten en krijgen toehoorders online en ter plaatse de gelegenheid om te reageren.
15:40 Pauze
16:00 Gespreksronde II: Inspelen van publieke kennisinstellingen op veranderingen
Bas Arts vraagt Kim Putters en Hans Mommaas hoe de publieke kennisinstellingen de veranderingen in het speelveld ervaren, hoe de publieke kennisinstellingen op de veranderingen proberen in te spelen en wat het veranderende optreden voor het omgevingsbeleid betekent. Toehoorders, Cora Smelik en Siebe Riedstra reageren op deze inzichten
17:00 - 18:00 Borrel

NB: Wil je de bijeenkomst bijwonen op de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag? Je bent van harte welkom! Wacht dan niet te lang met aanmelden want het aantal plekken is beperkt vanwege de coronamaatregelen.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *