Lancering van PBL-website Atlas van de Regio

Nederland staat voor grote en complexe ruimtelijke opgaven vanwege klimaatverandering, voortgaande verstedelijking, beoogde natuurontwikkeling en fundamentele veranderingen in de landbouw. De regio is de plek waar al deze opgaven samenkomen en met elkaar concurreren. Welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen, wordt inzichtelijk in kaart gebracht in de nieuw ontwikkelde website Atlas van de Regio, die het PBL op 10 november presenteert. De atlas biedt landelijk vergelijkbaar kaartmateriaal voor het debat dat het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners voeren over ruimtelijke afwegingen.

Tijdens het webinar krijgt u als eerste een inkijkje in de gloednieuwe Atlas van de Regio.

Ondersteuning van de NOVI

Voor de uitwerking van gebiedsgerichte programma’s in het kader van de NOVI, zoals regionale omgevingsagenda’s, regionale verstedelijkingsstrategieën en NOVI-gebieden, biedt de Atlas van de Regio waardevolle basisinformatie. Het is immers van belang om rekening te houden met regionale kenmerken en andere gebiedsgebonden verschillen. In meer dan 130 thematische kaarten met 12 thema’s die in een interactieve webviewer kunnen worden gecombineerd biedt de atlas grote meerwaarde aan bestuurders en beleidsmakers doordat complexe ruimtelijke vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt en mogelijke functiecombinaties zichtbaar worden.

Programma

  • Welkom door André van Lammeren, directie PBL
  • Lancering Atlas van de Regio door projectleider Kersten Nabielek (PBL)
  • Presentatie NOVI door Vincent van der Werff, directeur Uitvoering NOVI, BZK
  • Regio Zwolle door Janneke Greveling (Programmamanager Leefomgeving Regio Zwolle)
  • Vooruitblik op Nederland Later/Ruimtelijke verkenning 2022 door Rienk Kuiper (PBL) 
  • Vragen en reacties van de toehoorders

Aanmelden

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *