Leren samen werken aan opgaven

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert in samenwerking met de NSOB op 15 januari 2021 een online seminar met als titel Leren samen werken aan opgaven waar het NSOB/PBL essay Leren institutionaliseren: Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak wordt besproken. Het online seminar start om 14.00 uur.

De aanpak van maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw en natuur, energie en klimaat, landschap en ruimtelijke kwaliteit vraagt om samenwerking tussen nationale en decentrale overheden en regionale organisaties. Hoe zorg je dat je niet alleen voortgang boekt in je opgave, maar als overheden ook in het algemeen beter wordt in opgavegericht werken?

Daarover gaat dit seminar Leren samen werken aan opgaven. We bespreken hoe leren in deal-aanpakken en andere interbestuurlijke programma’s is georganiseerd. Wat levert leren op, hoe maak je dat tastbaar? Waar botst een lerende sturing met de huidige instrumenten en kaders voor interbestuurlijk en gebiedsgericht werken? Aan het verantwoorden wordt in de politiek-bestuurlijke context vaak meer betekenis gegeven dan aan de opbrengsten van het leren. We verkennen de mogelijkheden voor een verdere professionalisering van opgavegericht samenwerken en de institutionele veranderingen die dit vergt.

Programma

Tijd Programmaonderdeel
14:00 Welkom door Ruben Maes (moderator)
14:05 Interview met auteurs Eva Kunseler (PBL) en Martin Schulz (NSOB) over de conclusies van het onderzoek
14:15 Paneldiscussie met Olga van Kalles (Programmamanager IBP Vitaal Platteland), Frank Reniers (Programmamanager Agenda Stad BZK),  Marc Hameleers (Programmamanager Regio Portefeuille LNV, onder voorbehoud) en Martijn van der Steen (NSOB) aan de hand van diverse stellingen via de chat.
15:00 Afsluiting door Ruben Maes

Aanmelden

Neem contact op met het secretariaat (secr.ibl@pbl.nl) als u zich nog wil aanmelden.