Miniseminar: Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging (RUDIFUN)

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Bebouwingsdichtheden kunnen op verschillende manieren worden berekend. In Nederland wordt vaak alleen gekeken naar het aantal woningen; andere gebouwen blijven buiten beschouwing. De internationaal gangbare Floor Space Index (FSI) geeft een veel completer beeld, en is sinds een paar jaar ook landsdekkend beschikbaar voor Nederland. Tijdens een miniseminar op 17 juni 2022 laten onderzoekers van het PBL zien hoe de bebouwingsdichtheid van Nederland eruitziet wanneer de FSI wordt gebruikt. U bent hierbij van harte uitgenodigd; aanmelden kan onder aan dit bericht.

Dichtheid en ruimtelijk beleid

Dichtheden en functiemenging spelen in de ruimtelijke ordening en stedenbouw een belangrijke rol. Gebieden met hoge dichtheden zouden een lager energieverbruik hebben, een hogere productiviteit en minder materiaalgebruik voor infrastructuur, naast sociale voordelen als een grotere levendigheid en minder criminaliteit. Keerzijde van een hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid zijn er ook, zoals files, geluidshinder en luchtvervuiling. Wat de optimale dichtheid is, is voor het beleid dan ook lastig te bepalen; correcte berekeningen van die dichtheid zijn daarvoor een belangrijke basis. 

De ruimtelijke dichtheid van Nederland in 2022

Het PBL heeft met de FSI op basis van open data de huidige ruimtelijke dichtheid voor heel Nederland geautomatiseerd berekenend. Dit gebeurt op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De FSI biedt samen met andere nu geautomatiseerde indicatoren (zoals GSI en MXI) een empirische basis voor ruimtelijk onderzoek in relatie tot onder meer leefbaarheid, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid of vastgoedwaarde. Tevens bieden de indicatoren veel vergelijking- en referentiemateriaal voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Met de FSI wordt zo een dataset opgebouwd met de Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging (RUDIFUN) van Nederland. In 2018 heeft het PBL al de voorlopige RUDIFUN-dataset van Nederland geautomatiseerd berekend en ter beschikking gesteld aan professionals bij overheden, onderwijsinstellingen, adviesbureaus en ontwerpbureaus.

Op 17 juni presenteren we de geactualiseerde, verbeterde, en uitgebreide dataset van 2022. Bij het seminar zijn ook enkele RUDIFUN-gebruikers aanwezig, om te laten zien hoe ze met dat systeem hebben gewerkt en hoe ze de data verder hebben ontwikkeld.

Programma

Tijd Programmaonderdeel
15.00  Ontvangst met koffie en thee
15.30  Toelichting op de RUDIFUN-dataset, door Arjan Harbers (PBL)
15.50  Korte presentatie van gebruikers: Joost van den Hoek (Inbo), Darrel Ronald (Spatiomatics), Vera Loefs & Arjan Smits (Vereniging Deltametropool), Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies), Floris van der Zee (BURA Urbanism), Martijn Veenstra (Gemeente Amsterdam), Marlies van der Maarel (Gemeente Rotterdam), Mariana Faver (Provincie Zuid-Holland), Berend Hoffmann (Common Affairs).
16.40  Reacties en vragen van het publiek 
17.00  Borrel

Aanmelden

Het inschrijfformulier is gesloten. Als u zich nog wilt aanmelden voor het seminar kunt u een mail sturen naar pbl-evenementen@pbl.nl