Nacht van de Energieke Regio - samen werken aan regionale opgaven

De regio’s in Nederland staan voor grote uitdagingen: energietransitie, verduurzaming van de economie, beschikbaar houden van de woningmarkt, versterken van soortenrijkdom, aanpassingen van de leefomgeving aan het klimaat. Op de Nacht van de Energieke Regio gaan we in op de regio-agenda van Nederland. 

Stapeling van opgaven

Regio’s ervaren een (te) grote stapeling van decentrale plus centrale opgaven die door de rijksoverheid bij hen zijn neergelegd. De grote uitdaging is om voor de eigen regio de best passende samenhang tussen opgaven te vinden, zoals tussen de woningbouwopgave, de natuurontwikkeling en de energietransitie. Wat kunnen we leren van ervaringen in andere regio’s? Welke kennis is beschikbaar?

Op deze avond gaan we in op de regio-agenda van Nederland. Welke opgaven tekenen zich af voor de leefomgeving? Waar werken regionale overheden en andere betrokkenen aan? Hoe kunnen centrale en decentrale partijen beter samenwerken?  Wat hebben twee jaar Interbestuurlijk Programma en Regio-deals opgeleverd? Bijvoorbeeld als het gaat om het omgevingsbeleid, het landbouw- en natuurbeleid, de energietransitie, de verstedelijking of het circulair maken van de economie.

Programma

19.30u  Inloop
20.00u Inleiding door gespreksleider Nathan de Groot
20.10u

PBL-directeur Hans Mommaas over de regionale opgaven

20.30u Carola Schouten, minister van LNV, over brede welvaart (onder voorbehoud)
20.45 Samen werken in de regio, Voorbeelden uit de praktijk
21.30u Presentatie van PBL-website 'Hoe is het leven in de regio?' Hiermee kunnen regio's zien waar ze staan ten opzichte van andere regio's als het gaat om kwaliteit van leven.  
21.45u Humoristische reflectie door schrijver en taalkundige Wim Daniëls
22.00u Borrel met muziek van Tegenwind

Aanmelden

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *