Nacht van de Energieke Regio - samen werken aan regionale opgaven

De regio’s in Nederland staan voor grote uitdagingen: energietransitie, verduurzaming van de economie, beschikbaar houden van de woningmarkt, versterken van soortenrijkdom, aanpassingen van de leefomgeving aan het klimaat. Op de Nacht van de Energieke Regio gaan we in op de regio-agenda van Nederland. 

Stapeling van opgaven

Regio’s ervaren een (te) grote stapeling van decentrale plus centrale opgaven die door de rijksoverheid bij hen zijn neergelegd. De grote uitdaging is om voor de eigen regio de best passende samenhang tussen opgaven te vinden, zoals tussen de woningbouwopgave, de natuurontwikkeling en de energietransitie. Iedere regio moet op zoek naar eigen oplossingen, in samenspraak met de regionale bevolking en het bedrijfsleven. Hoe kan dat het beste worden bereikt? Wat kunnen we leren van ervaringen in andere regio’s? Welke kennis is beschikbaar?

Op deze avond gaan we in op de regio-agenda van Nederland. Welke opgaven tekenen zich af voor de leefomgeving? Waar werken regionale overheden en andere betrokkenen aan? Wat gaat goed? Waar lopen ze tegen aan? Hoe kunnen centrale en decentrale partijen beter samenwerken?  Wat hebben twee jaar Interbestuurlijk Programma en Regio-deals opgeleverd? Bijvoorbeeld als het gaat om het omgevingsbeleid, het landbouw- en natuurbeleid, de energietransitie, de verstedelijking of het circulair maken van de economie.

De regio in kaart

Het PBL presenteert zijn beeld van de regionale agenda van Nederland. Met o.a. een nieuwe methode om snel te kunnen zien hoe de eigen regio zich ontwikkelt in vergelijking met andere regio’s. We kijken daarbij naar alle aspecten van de brede welvaart: economie, arbeid, gezondheid, leefomgeving, milieu, veiligheid, samenleving en tevredenheid.  En we kijken hoe we de verschillende opgaven samen kunnen brengen.

Aanmelden

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *