Presentatie: Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. 

Met de scenario’s verkennen we de mogelijke ruimtelijke inrichting van Nederland op lange termijn. In alle vier scenario’s speelt de transitie naar een duurzame samenleving (in brede zin) een centrale rol. De scenario’s laten zien dat de transities, in combinatie met andere, meer vertrouwde opgaven, er onder verschillende omstandigheden en op basis van verschillende normatieve uitgangspunten anders uit kunnen zien. Ze maken duidelijk wat de ruimtelijke voorwaarden voor en effecten van enkele grote keuzes zijn en zijn zoveel mogelijk concreet in beeld gebracht door opties letterlijk op de kaart te zetten.

Presentatie Ruimtelijke Verkenning op 29 maart 2023 in Den Haag

Op woensdag 29 maart 2023 presenteren we de Ruimtelijke Verkenning 2023 aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waarbij hij het eerste gedrukte exemplaar van het rapport ontvangt en erop reageert. Daarna volgt een nadere kennismaking met de vier ruimtelijke scenario’s in vier interactieve workshops.
De presentatie is alleen nog online te volgen. De bijeenkomst op het kantoor van het PBL is helemaal 'uitverkocht'.

Online programma

Tijd Beschrijving
08.45 Inloop
09.30 Welkom door PBL-directeur Marko Hekkert
09.40 Toelichting Ruimtelijke Verkenning 2023 door David Hamers en Rienk Kuiper, projectleiders 
10.00 Reactie van Hugo de Jonge, minister VRO
10.10 Reactie van Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht
10.20 Inzoomen op de scenario's en de weerslag in kaarten, met Kersten Nabielek
10.40 Verdiepende sessie met de projectleiders over de uitdagingen waar Nederland voor staat
11.30 Einde

Live programma

Tijd Beschrijving
08.45-10.20 Zie het online programma
10.20 Korte pauze
10.40 Workshop: Aan de slag met de scenario's
12.00 Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden via deze pagina is niet meer mogelijk. Als u toch nog wilt deelnemen kunt u contact opnemen met pbl-evenementen@pbl.nl