Presentatie bevindingen 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

Waarschuwingsbericht

Aanmelding via dit formulier is gesloten.

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er is ruimte nodig voor nieuwe woningen, er zijn aanpassingen nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de landbouw loopt tegen grenzen aan en de biodiversiteit staat onder druk. In het rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' agendeert het PBL urgente ruimtelijke keuzes die in de kabinetsformatie en komende regeerperiode moeten worden gemaakt. Op donderdag 8 april om 9.30 uur presenteren onderzoekers van het PBL de hoofdboodschappen van dit rapport in een online sessie. Deze duurt tot uiterlijk 11.00 uur.

Het formulier is gesloten maar u kunt u nog voor de online sessie aanmelden via evenementen@pbl.nl. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging en een link om deel te nemen. Wij hopen u virtueel te ontmoeten op 8 april.

Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden senior onderzoekers David Hamers en Rienk Kuiper de volgende vragen:

  • Hoe kan een nieuwe balans tussen de intensieve benutting van de ruimte en de toekomstbestendigheid van het onderliggende fysieke systeem worden bereikt?
  • Hoe kan versnelling van de woningbouw onderdeel worden van een zorgvuldige verstedelijkingsstrategie?
  • Waar botst de ruimtevraag en hoe kunnen combinaties worden gevonden, regionaal en nationaal?
  • Wat vergt dit alles van de samenwerking tussen overheden? En hoe worden burgers beter betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen?

Daarnaast reageren de Zwolse wethouder ruimtelijke ordening Ed Anker en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge vanuit hun rol en visie op het rapport. PBL-directeur Hans Mommaas zal de bijeenkomst voorzitten en vragen van andere toehoorders modereren.